Studienævnet ved Natural Sciences

Board of Studies (studienævnet) tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.


Medlemmer

Formand: Institut for Matematik: Lektor Niels Lauritzen

VIP

Institut for Biologi: Lektor Tove Hedegaard Jørgensen

Institut for Datalogi: Lektor Olav W.Bertelsen

Institut for Matematik: Lektor Niels Lauritzen

Institut for Molekylærbiologi: Lektor Lotte Bjergbæk

Institut for Fysik og Astronomi: Lektor Aurelien Romain Dantan

Institut for Geoscience: Lektor Cristof Pearce