Studienævnet ved Natural Sciences

Board of Studies (studienævnet) tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.


Medlemmer

Formand:  Institut for Matematik: Lektor Niels Lauritzen

VIP

Institut for Biologi: Lektor Birgit Olesen

Institut for Datalogi: Marianne Graves Petersen

Institut for Fysik og Astronomi: Lektor Aurelien Romain Dantan

Institut for Geoscience: Thomas Ulrich

Institut for Kemi: Ove Christiansen

Studerende

Næstformand: Malene Siri Berg Jacobsen

Nina Hauvgaard Degn

Hans Brüner Dein

Hans Christian Hansen

Freja Hyllekvist Pedersen