Board of Studies of Natural Sciences

Board of Studies (studienævnet) tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.


Medlemmer

Formand: Konstitueret viceinstitutleder Mads Faurschou Knudsen

VIP

Institut for Kemi: Lektor Henrik Birkedal

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Lektor Michael Etzerodt

Institut for Biologi: Lektor Birgit Olesen

Institut for Fysik og Astronomi: Lektor Allan Hvidkjær Sørensen

Institut for Matematik: Lektor Steen Thorbjørnsen