Board of Studies of Natural Sciences

Board of Studies (studienævnet) tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.


Medlemmer

Formand:  Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Lektor Michael Etzerodt

VIP

Institut for Biologi: Lektor Birgit Olesen

Institut for Matematik: Lektor Steen Thorbjørnsen

Institut for Datalogi: Marianne Graves Petersen

Institut for Geoscience: Thomas Ulrich

Institut for Kemi: Frans Mulder

 

Studerende

Næstformand: Malthe Kjær Bendtsen

Hans Brüner Dein

Maja Lermark Schøn

Julie Troldtoft Holm

Jesper Kjersgaard Friis

Anna Kathrine Jensen Skov