Studienævn på Natural Sciences

Studienævnene tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Der er to studienævn under Faculty of Natural Sciences: