Organisation & administration

Faculty of Natural Sciences er Aarhus Universitets naturvidenskabelige fakultet og består af to stabsfunktioner, syv institutter og et institutlignende center. Der er cirka 1.400 ansatte på fakultetet.

Ledelse

Den øverste leder på Natural Scienes er dekanen, som også er en del af universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Dekanen udgør sammen med fakultetets to prodekaner fakultetets dekanat.

Fakultetsledelsen er fakultetets øverste ledelse, og består af dekanen, tre prodekaner, en sekretariatsleder, administrationschefen og fakultetets institutledere, som repræsenterer:

  • Institut for Biologi
  • Institut for Datalogi
  • Institut for Fysik og Astronomi
  • Institut for Geoscience
  • Institut for Kemi
  • Institut for Matematik
  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO)

Stabsfunktioner

Fakultetssekretariatet og Administrationscenter Nat-Tech understøtter ledelse, forskning og uddannelse på fakultetet med administrative og tekniske services.