Forskningsudvalg for Natural Sciences

Forskningsudvalget sikrer høj kvalitet i fakultetets forskningsaktiviteter og er samtidig koordinerende organ inden for disse. Udvalget består af repræsentanter for institutterne, centrene samt dekanaterne.

Udvalget har til formål at fremme de strategiske målsætninger om at øge den eksterne finansiering af fakultetets forskning, skabe større faglig synergi på tværs af fakultetets videnskabelige miljøer samt sikre høj kvalitet i forbindelse med rekruttering og ansættelse af videnskabeligt personale.  

Fakultetets forskningsudvalg har til formål at være et forum for strategiske drøftelser og tværgående erfaringsudveksling i relation til ansøgningsmuligheder, potentialer for tværgående projekter og samarbejder samt rekrutteringsplaner og -initiativer.

Lokalt findes også forskningsudvalg på samtlige institutter og institutlignende centre. De lokale udvalg rådgiver deres leder i relation til udvikling af forskningsstrategi og i forskningsspørgsmål. 


Forperson: Prodekan for forskning, erhverv og innovation Professor Poul Nissen (fra 1. januar 2024)

Institut for Biologi: Professor Angela Fago

Institut for Datalogi: Professor Anders Møller

Institut for Fysik og Astronomi: Professor Lars Bojer Madsen

Institut for Geoscience: Lektor Søren Munch Kristiansen

Institut for Kemi: Professor Thomas Poulsen

Institut for Matematik: Professor Andreas Basse o'Connor

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Professor Torben Heick Jensen

Interdisciplinært Nano Science Center (iNano): Professor Kurt Vesterager Gothelf