Fastholdelsesforum på Natural Sciences

NAT Fastholdelsesforum har til formål at koordinere og erfaringsudveksle om aktiviteter inden for fastholdelse af studerende på tværs af institutterne på fakultetet.

Medlemmer

Aurelien Romain Dantan, Lektor, Institut for Fysik og Astronomi
Morten Foss, Seniorforsker, Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-Fysik, iNANO-huset
Henrik Helligsø Jensen, Lektor, Institut for Kemi
Tove Hedegaard Jørgensen, Lektor, Institut for Biologi - Genetik, økologi og evolution
Kristine Kilså, Prodekan, Dekanat, Natural Sciences
Catalina Kjær, Afdelingsleder, Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Uddannelse
Jacob Schach Møller, Institutleder, Institut for Matematik
Andreas Birch Olsen, Uddannelsesrådiver, Institut for Datalogi
Jan Piotrowski, Institutleder, Institut for Geoscience
Magdalena Pyrz, Leder af undervisningslaboratorier, Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Sekretariat
Hans Røy, Lektor, Institut for Biologi - Mikrobiologi

+ studenterrepræsentant