Dekanatet ved Natural Sciences

Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for fakultetet og har desuden på vegne af universitetsledelsen ansvar for aktiviteterne under universitetets kerneaktivitet: forskning.

Prodekanerne varetager i det daglige en række af dekanens opgaver på fakultetet og indgår i dekanatet og fakultetsledelsen.

Dekanatet betjenes af Fakultetssekretariatet


Prodekan for forskning

Sekretariatsleder

Prodekan for uddannelse

Administrationschef