Studienævn for Molekylær medicin

Studienævnet nedlægges pr. 1.2.2024. Uddannelsen overgår herefter til studienævnet: Board of Studies of Natural Sciences.

Studienævnet tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.


Medlemmer

Formand: Lektor Malene Hvid

VIP

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Professor Rune Hartmann

Institut for Biomedicin: Professor MSO Jacob Giehm Mikkelsen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Professor Claus Oxvig

Studerende

Næstformand: Jonas Klejs Hemmingsen

Emma Roger Andersen

Signe Lynggaard Gregersen

Louise Elkjær Warming