Studienævn for Molekylær medicin

Studienævnet nedlægges pr. 1.2.2024. Uddannelsen overgår herefter til studienævnet: Board of Studies of Natural Sciences.

Studienævnet tager sig af de uddannelsesnære aspekter, curriculumudvikling og den praktiske planlægning af uddannelserne og eksamenerne.

Studienævnsstrukturen sikrer de studerendes og medarbejdernes medbestemmelse og medinddragelse på uddannelse og undervisning og tilgodeser samtidig det tværgående og strategiske uddannelsesarbejde på Aarhus Universitet.