Administrationscenter Nat-Tech

Administrationscenter Nat-Tech leverer administrativ understøttelse til både Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences.

Administrationschefen har til opgave at sikre sammenhængen mellem de administrative ydelser i det administrative center og spiller en central rolle i samarbejdet mellem dekanerne, dekansekretariaterne og fakulteternes institutter og centre. Administrationschefen refererer direkte til universitetsdirektøren.

De administrative medarbejdere varetager opgaver, der hører under fakulteternes, herunder institutternes og centrenes, daglige drift. Administrationscentret understøtter fakulteterne med HR, bygningsservice, økonomi, IT, studie - og ph.d.-administration.

Administrationscenter Nat-Tech har flere geografiske placeringer: Aarhus, Foulum, Roskilde, Silkeborg, Kalø og Flakkebjerg.

Administrationschef

Viceadministrationschef


Administrative enheder i Administrationscenter Nat-Tech