Fakultetsledelsen på Natural Sciences

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets otte største enheder samt den administrative ledelse. Fakultetsledelsen træffer beslutninger om de overordnede linjer for fakultetet.


Konstitueret dekan

Prodekan for forskning

Poul Nissen

Prodekan, forskning

Institut for Biologi

Hans Brix

Institutleder, Professor

Institut for Fysik og Astronomi

iNANO - Interdisciplinært Nanoscience Center

Thomas Vosegaard

Centerleder, Professor

Institut for Matematik

Prodekan for uddannelse

Kristine Kilså

Prodekan, Uddannelse

Prodekan for karriereudvikling og innovation

Ole Bækgaard Nielsen

Prodekan, karriereudvikling og innovation

Administrationschef

Institut for Datalogi

Institut for Geoscience

Institut for Kemi

Karl Anker Jørgensen

Konstitueret Institutleder, Professor

Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Jens Stougaard

Konstitueret institutleder, Professor