Studieledere på Natural Sciences

Studielederne forestår i samarbejde med studienævnene den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne ved Faculty of Natural Sciences.


Scienceuddannelserne og Molekylær Medicin