Akademisk Råd for Natural Sciences

Akademisk Råd skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Akademisk Råd skal sikre løbende inddragelse af medarbejdere og studerende, så disse grupper sikres en reel indflydelse på ledelsen og udviklingen af fakultetet. Det er rådets opgave at sikre gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål, og gennem regelmæssige drøftelser af fakultetets kerneaktiviteter skal rådet fungere som garant for en akademisk forsvarlig varetagelse af disse, særligt vedrørende forskning og uddannelse. Medlemmer af Akademisk Råd bidrager til kvalitetssikring og stimulering af nye ideer og forslag.


Formandskab

Medlemmer pr. 1.2.2021

Dekan Kristian Pedersen

VIP

Institut for Biologi: Professor Tobias Wang

Institut for Datalogi: Professor Jaco van de Pol

Institut for Fysik og Astronomi: Professor Michael Drewsen

Institut for Geoscience: Lektor Ole Rønø Clausen

Institut for Kemi: Professor Bo Brummerstedt Iversen

Institut for Matematik: Lektor Andreas Basse-O'Connor

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Lektor Ditlev Egeskov Brodersen

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) og Bioinformatics Research Center (BiRC): Lektor Rikke Louise Meyer

TAP

Sekretariatsleder Katrine Vasegaard

Lab koordinator Simon Møller Christensen

N.N.

Ph.d.-studerende

Camilla Lønborg Nielsen

Line Marie Christiansen

STUDERENDE

Biologi, Molekylærbiologi, Molekylær Medicin: Maja Lermark Schøn

Matematik, Matematik-økonomi, Datalogi, IT Produktudvikling. BA: Datavidenskab. Kandidat: Statistik, Videnskabsstudier, Bioinformatik: Victoria Roose Winkel

Fysik, Nanoscience, Kemi, Medicinalkemi. BA: Geoscience. Kandidat: Astronomi, Geofysik, Geologi: Jes Enok Steinmüller