Akademisk Råd for Natural Sciences og Technical Sciences

Akademisk Råd skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Akademisk Råd skal sikre løbende inddragelse af medarbejdere og studerende, så disse grupper sikres en reel indflydelse på ledelsen og udviklingen af fakultetet. Det er rådets opgave at sikre gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål, og gennem regelmæssige drøftelser af fakultetets kerneaktiviteter skal rådet fungere som garant for en akademisk forsvarlig varetagelse af disse, særligt vedrørende forskning og uddannelse. Medlemmer af Akademisk Råd bidrager til kvalitetssikring og stimulering af nye ideer og forslag.

Akademisk Råd er fælles for Natural Sciences og Technical Sciences i en overgangsperiode indtil februar 2021 med et underudvalg for hvert fakultet. Der afholdes særvalg i november 2020 til de to nye akademiske råd.


Medlemmer fra Natural Sciences

Dekanen: Kristian Pedersen

VIP

Institut for Bioscience: Professor Tobias Wang

Institut for Datalogi: Lektor Olav W. Bertelsen

Institut for Fysik og Astronomi: Professor Peter Balling

Institut for Geoscience: Professor Marit-Solveig Seidenkrantz (formand)

Institut for Matematik: Lektor Kristian Hvidtfeldt Nielsen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Lektor Ditlev Egeskov Brodersen

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) og Bioinformatics Research Center (BiRC): Lektor Rikke Louise Meyer

TAP

Institut for Fysik og Astronomi: Sekretariatsleder Katrine Vasegaard

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Laborant Noor de Jong

STUDERENDE

Biologi, Molekylærbiologi, Molekylærmedicin: Sofie Agerbæk

Matematik, Matematik-økonomi, Datalogi, IT Produktudvikling. BA: Datavidenskab. Kandidat: Statistik, Videnskabsstudier, Bioinformatik: Rune Naujokat Troelsgaard Thorsen

Fysik, Nanoscience, Kemi, Medicinalkemi. BA: Geoscience. Kandidat: Astronomi, Geofysik, Geologi: Kasper Larsen

Medlemmer fra Technical Sciences

Dekanen: Eskild Holm Nielsen

VIP

Institut for Agroøkologi: Lektor Inge S. Fomsgaard

Institut for Bioscience: Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen

Institut for Fødevarer: Lektor Hanne Lakkenborg Kristensen

Institut for Husdyrvidenskab: Seniorforsker Jens Malmkvist

Institut for Ingeniørvidenskab: Ingeniørdocent Henrik Karstoft

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (VIP og undervisere på ingeniørhøjskolen): Ingeniørdocent Björn Andresen

Miljøvidenskab og DCE: Seniorforsker Anne Jensen (næstformand)

TAP

Institut for Miljøvidenskab: Laborant Lizzi Stausgaard

STUDERENDE

Agrobiologi. Kandidat: Agro Environm Managem, Sustainable Animal Nutrition and Feeding, Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi: Stine Munkholm Jespersen

Diplom: Bygning, Bygningsdesign, Maskinteknik Aarhus, Maskinteknik Herning. Civil: Byggeri. Kandidat: Mekanik: Lasse Louis Svendsen

Diplom: ElektronikAarhus, ElektronikHerning/EDE,Info.&kom.tekno, Elektrisk energitekno Aarhus, Elektrisk energiteknoHerning, Sundh.tekno,Kemi,Biotekno, Kemi- og Fødevaretekno. BA:Kemitekno, Biotekno Civil: Comp.tekno, Elektrotekno. Kandidat: Biomedicinsk teknik/teknologi, Kemi- og biotekno: Frederik Kronvang Gade