Akademisk Råd for Natural Sciences

Akademisk Råd skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Akademisk Råd skal sikre løbende inddragelse af medarbejdere og studerende, så disse grupper sikres en reel indflydelse på ledelsen og udviklingen af fakultetet. Det er rådets opgave at sikre gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål, og gennem regelmæssige drøftelser af fakultetets kerneaktiviteter skal rådet fungere som garant for en akademisk forsvarlig varetagelse af disse, særligt vedrørende forskning og uddannelse. Medlemmer af Akademisk Råd bidrager til kvalitetssikring og stimulering af nye ideer og forslag.


Forperson

Medlemmer

Videnskabeligt personale (valgt)

Institut for Biologi: Trine Bilde

Institut for Datalogi: Jaco van de Pol

Institut for Fysik og Astronomi: Michael Drewsen

Institut for Geoscience: Ole Rønø Clausen

Institut for Kemi: N.N.

Institut for Matematik: Jan Frahm

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Bjørn Panyella Pedersen

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO): Rikke Louise Meyer

Dekan

Birgit Schiøtt

Ph.d.-studerende (valgt)

Simon Peter Slot Jessen

Heiðrikur í Garði Mortensen

Studerende (valgt)

Daniel Kristoffer S. Hjort (Matematik, Matematik-økonomi, Datalogi, IT Produktudvikling, Datavidenskab. Kandidat: Statistik, Videnskabsstudier, Bioinformatik)

Melissa Toft Rasmussen (Biologi, Molekylærbiologi og Molekylær medicin)

Observatør

Teknisk-administrativ personale (valgt)

Else Magaard

Anne Færch Nielsen

Yvonne Eskildsen-Helmond

Andre (på invitation af Akademisk Råd)
Hanne Vester Rasmussen, Nat-Tech administrationscenter

N.N., repræsentant for AU Junior Researcher Association

Emma Elvira Tranberg Christiansen, studerende (Fysik, Nanoscience, Kemi, Medicinalkemi. BA: Geoscience. Kandidat: Astronomi, Geofysik, Geologi)