Diversitets- & ligestillingsudvalg

Nats Diversitets- og ligestillingsudvalg arbejder for at forbedre køns- og diversitetsbalancen på fakultetet. Det primære fokus er på kønsbalancen, men der skal også et større fokus på diversitet, herunder internationalisering. Nat ønsker at arbejde målrettet for at have stærke faglige miljøer med et godt arbejdsmiljø. Attraktive, åbne og diverse miljøer øger mulighederne for at fastholde og rekruttere de dygtigste talenter i alle stillingskategorier.    


Medlemmer

Dekanat, Natural Sciences: Dekan Kristian Pedersen

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO): Daniel Otzen (Formand for udvalget)  

Institut for Geoscience: Katrine Juul Andresen

Center for Bioinformatik: Ellen Bernadette Noer

Institut for Biologi: Franziska Eller

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Stig Uggerhøj Andersen

Institut for Kemi: Thomas Breitenbach 

Institut for Datalogi: Julie Tølbøl Rasmussen

Institut for Matematik: Jessica Maria Helena Carter

Institut for Fysik og Astronomi: Steen Brøndsted Nielsen