Diversitets- & ligestillingsudvalg

Nats Diversitets- og ligestillingsudvalg arbejder for at forbedre køns- og diversitetsbalancen på fakultetet. Det primære fokus er på kønsbalancen, men der skal også et større fokus på diversitet, herunder internationalisering. Nat ønsker at arbejde målrettet for at have stærke faglige miljøer med et godt arbejdsmiljø. Attraktive, åbne og diverse miljøer øger mulighederne for at fastholde og rekruttere de dygtigste talenter i alle stillingskategorier.    


Forperson

Daniel Erik Otzen , Professor , Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-MBG, iNANO-huset

Medlemmer

Stig Uggerhøj Andersen , Professor , Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Plantemolekylærbiologi
Katrine Juul Andresen , Lektor , Institut for Geoscience
Thomas Breitenbach , Akademisk teknisk medarbejder , Institut for Kemi
Jessica Carter , Lektor , Institut for Matematik - Videnskabsstudier
Lene Hjøllund , Chefrådgiver/Sekretariatsleder , Institut for Datalogi
Steen Brøndsted Nielsen , Professor , Institut for Fysik og Astronomi
Maya Pasgaard , Adjunkt , Institut for Biologi - Økoinformatik og biodiversitet