Forskningsudvalg for Natural Sciences og Technical Sciences

Forskningsudvalget sikrer høj kvalitet i fakultetets forskningsaktiviteter og er samtidig koordinerende organ inden for disse. Udvalget består af repræsentanter for institutterne, centrene samt dekanaterne.

Udvalget har til formål at fremme de strategiske målsætninger om at øge den eksterne finansiering af fakultetets forskning, skabe større faglig synergi på tværs af fakultetets videnskabelige miljøer samt sikre høj kvalitet i forbindelse med rekruttering og ansættelse af videnskabeligt personale.  

Fakultetets forskningsudvalg har til formål at være et forum for strategiske drøftelser og tværgående erfaringsudveksling i relation til ansøgningsmuligheder, potentialer for tværgående projekter og samarbejder samt rekrutteringsplaner og -initiativer.

Lokalt findes også forskningsudvalg på samtlige institutter og institutlignende centre. De lokale udvalg rådgiver deres leder i relation til udvikling af forskningsstrategi og i forskningsspørgsmål. 

Faktultetsudvalget er fælles for fakulteterne for Natural Sciences og Technical Sciences.


Medlemmer fra Natural Sciences

Institut for Biologi: Professor Henrik Balslev

Institut for Datalogi: Professor Anders Møller

Institut for Fysik: Professor Steen Hannested

Institut for Geoscience: Lektor Søren Munch Kristiansen

Institut for Kemi: Professor Ove Christiansen

Institut for Matematik: Professor Søren Fournais

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Professor Torben Heick Jensen

Interdisciplinært Nano Science Center (iNano): Professor Kurt Vesterager Gothelf

Medlemmer fra Technical Sciences

Institut for Agroøkologi: Professor Per Kudsk

Institut for Bioscience: Seniorforsker Toke Thomas Høye

Institut for Fødevarer: Professor Derek V. Byrne

Institut for Husdyrvidenskab: Professor Knud Erik Bach Knudsen

Institut for Ingeniørvidenskab: Professor Anders Bentien

Institut for Miljøvidenskab: Professor Clive Eric Sabel

Aarhus University School of Engineering (ASE): Udviklingschef Kasper Lynge