Studenterrekruttering og uddannelsesrettet kommunikation på Nat

Natural Sciences ønsker at bidrager til at øge interessen og nysgerrigheden for naturvidenskab blandt børn og unge, samt skabe et godt kendskab til fakultets uddannelser og mulighederne med en naturvidenskabelig uddannelse blandt potentielt kommende studerende.

Fakulteternes institutter og Sciences Museerne har en stærk tradition for formidling og samarbejde med gymnasieskolen, grundskolen og offentligheden og har en bred portefølje af tilbud målrettet både potentielt kommende studerende og deres lærere. Aktiviteterne fordeler sig i forskellige grupperinger, både indholdsmæssigt og i forhold til organisering, ligesom der løbende opstår nye aktiviteter, både centralt og lokalt i fagmiljøerne.

I de senere år er der kommet nye indsatser til, særligt gennem kommunikation til potentielt kommende studerende via kampagner og aktiv brug af sociale medier, både ift. kommende studerende og til synliggørelse/branding af fakultetets forskning.

Indenfor studenterrekruttering er det derfor organiserede således, på Natural Sciences, at der er en styregruppe og tre arbejdende udvalg med hvert sit særlige fokus. Styregruppen har det overordnede strategiske fokus og overblik, mens de tre udvalg beskæftiger på de konkrete aktiviteter inden for udvalgets område. Beskrivelse af styregruppen og de tre udvalg, herunder også medlemmerne, kan tilgås herunder.