Nat-Tech Rekrutteringsforum

Nat-Tech Rekrutteringsforum udvikler og koordinerer fakulteternes samlede rekrutteringsindsats. Fakulteterne har nemlig et fælles mål om at rekruttere de dygtigste studerende, og for at nå dette mål arrangeres en bred vifte aktiviteter.

Natural Sciences og Technical Sciences ønsker at anspore flere børn og unge til at vælge en naturvidenskabelig/teknisk studieretning i gymnasieskolen og på sigt at rekruttere de dygtige unge.

Både fakulteternes institutter og Sciences Museerne arrangerer en bred vifte af formidlings- og rekrutteringsaktiviteter målrettet grundskoleelever, gymnasieelever samt deres lærere og forældre, og Nat-Tech Rekrutteringsforum har det overordnede ansvar for indsatsen. Forummet koordinerer, prioriterer ressourcer, udvikler og skaber synergi mellem de mange aktiviteter, og ud fra fælles strategiske retningslinjer fordeler og prioriterer Nat-Tech Rekrutteringsforum midler fra dekanpuljerne til dækning af blandt andet lønudgifter i forbindelse med aktiviteterne.

Til daglig refererer Nat-Tech Rekrutteringsforum til prodekanen for uddannelse, og hvert år leverer forummet en oversigt over årets aktiviteter samt regnskab herfor og et forslag til justeringer af strategi, budget og organiseringen.


Medlemmer

Dekanat, Natural Sciences: Prodekan for uddannelse Finn Borchsenius

Fakultetssekretariat, Natural Sciences: Chefkonsulent Jens Holbech

Administrationscenter Nat-Tech: Teamleder Eva Kvistgaard Arent

Administrationscenter Nat-Tech: Kamilla Søndergaard Jessen

Institut for Agroøkologi: Specialkonsulent Rasmus Pedersen

Institut for Bioscience: Professor Jesper Givskov Sørensen 

Institut for Datalogi: Specialkonsulent Søren Poulsen

Institut for Fysik og Astronomi: Lektor Jan Arlt

Institut for Fødevarer: Tenure Track Ulrik Kræmer Sundekilde

Institut for Geoscience: Lektor Bo Holm Jacobsen

Institut for Husdyrvidenskab: Seniorforsker Stig Purup

Institut for Ingeniørvidenskab: PR-chef Jonas Kangas

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: Studievejledningsleder Birgitte Castenskjold Viborg

Institut for Kemi: Lektor Marianne Glasius

Institut for Matematik: AC-fuldmægtig Kathrine Tang Riewe

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Undervisningslaboratorieleder Magdalena Pyrz

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO): Kommunikationsmedarbejder Lise Refstrup Linnebjerg Pedersen

Science Museerne: Leder af læring Linda Greve