Nat-Tech Erhvervsudvalg

Erhvervsudvalget er det koordinerende organ for erhvervsrettede aktiviteter og dækker både Technical Sciences og Natural Sciences. Udvalget består af repræsentanter for institutterne, centrene samt dekanaterne.

Det fælles erhvervsudvalg for Natural Sciences og Technical Sciences skal bidrage til øget dialog og samarbejde med det private erhvervsliv og offentlige virksomheder. Samtidig rådgiver udvalget dekanerne og fakulteternes ledelser om erhvervssamarbejder, og udvalget er således et koordinerende organ for de aktiviteter, der angår erhvervssamarbejde. Formålet med udvalget er at sikre en professionel tilgang til det private erhvervsliv.

Erhvervsudvalget er desuden koordinerende for institutters og centres lokale erhvervsudvalg.


Medlemmer

Formand: Prodekan for videnudveksling Kurt Nielsen

Institut for Agroøkologi: Seniorforsker Birte Boelt

Institut for Bioscience: Seniorforsker Annette Bruhn

Institut for Datalogi: Professor Ira Assent

Institut for Datalogi: Specialkonsulent Søren Poulsen

Institut for Fysik og Astronomi: Professor Peter Balling

Institut for Fødevarer: Lektor Jette Feveile Young

Institut for Geoscience: Professor Esben Auken

Institut for Husdyrvidenskab: Professor Knud Erik Bach Knudsen

Institut for Ingeniørvidenskab: Programme Manager Andy Drysdale

Institut for Kemi: Professor Kim Daasbjerg

Institut for Matematik: Seniorforsker Rodrigo Labouriau

Institut for Miljøvidenskab: Seniorforsker Hans Sanderson

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Professor Finn Skou Pedersen

Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug (DCA): Specialkonsulent Else Thordahl Meyer

Nationalt center for Miljø og Energi (DCE): Chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen

Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO): Professor Kim Daasbjerg

Aarhus University School of Engineering (ASE): Udviklingschef Mikael Bergholz Knudsen