Ledelse og strategi

På denne side kan du se en oversigt over de nyheder, der kommunikeres fra ledelsen på Natural Sciences. Her vil du også løbende kunne finde information om strategi og særlige indsatser.

Ledelsen på Natural Sciences vil i løbet af 2020 i tæt samarbejde med institutterne udabejde en ny strategi for fakultetet. Se det tidligere Science and Technology 's Strategiplan 2016-2020.


Nyt fra ledelsen på Natural Sciences

07.09.2020 |

Videohilsen: Invitation til dialog om fakultetets strategi

Dekan Kristian Pedersen sætter med denne videohilsen gang i efterårets strategiproces på fakultetet. Målet med strategien er at lægge et overordnet spor for, hvor fakultetet skal hen i det kommende årti – en fælles retning. Kristian Pedersen opfordrer alle fakultetets medarbejdere til at deltage i dialogen

07.09.2020 |

Dekanen besøger institutterne på Natural Sciences

I september kommer dekan Kristian Pedersen på en længe ventet besøgsrunde til fakultetets institutter og enheder. Formålet er at hilse på institutterne og introducere den kommende strategiproces. På møderne vil der være rig mulighed for at deltage i dialogen og stille spørgsmål.

26.08.2020 |

En sikker hånd på ph.d.-rattet

iNANO-professoren Duncan Sutherland træder ind som interim leder for fakultetets ph.d.-skole i foreløbigt to måneder. Han skal efter planen afløses af den kommende prodekan for forskning på NAT, når denne er udpeget efter en pågående ansættelsesproces.

14.08.2020 |

Videohilsen fra dekan Kristian Pedersen

Dekanen sender en videohilsen til medarbejdere og studerende om coronasituationen.

08.07.2020 |

AFLYST (ny dato følger) Invitation til tiltrædelsesreception for dekan Kristian Pedersen

Aarhus Universitet inviterer samarbejdspartnere, medarbejdere og studerende til tiltrædelsesreception for dekanen på Faculty of Natural Sciences 19. august 2020.

01.07.2020 |

Jobopslag: To nye prodekaner søges

Faculty of Natural Sciences søger to nye prodekaner for forskning og uddannelse til at udvikle og drive det nyoprettede fakultet. Stillingerne er slået op med ansøgningsfrist i august.

Viser resultater 1 til 6 ud af 13

1 2 3 Næste