Fakultetsledelsesmøder på Natural Sciences

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets otte største enheder samt den administrative ledelse. Se oversigt over fakultetsledelsen på Natural Sciences.

Fakultetsledelsesmøderne afholdes ca. en gang om måneden og sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet.

Find dagsordner og referater fra fakultetsledelsesmøderne herunder.

(Siden er under udarbejdelse).