Strategi på Faculty of Natural Sciences

En ny strategi og kernefortælling er vedtaget på Faculty of Natural Sciences efter en proces med fokusgrupper, workshops, høring og drøftelser på tværs af hele fakultetet. 

Fakultetets strategiske retning tager afsæt i AU’s strategi for perioden 2020-2025 og består af en kernefortælling, der beskriver hvem Natural Sciences er som fakultet, og fire strategiske indsatsområder, som fakultetet ønsker at prioritere i de kommende år. 

Strategiske pejlemærker

 

De strategiske pejlemærker giver fakultetet en klar retning i arbejdet med at skabe ny viden, nye forskningsgennembrud og bidrage til at løse aktuelle samfundsudfordringer gennem forskning og uddannelse af højeste kvalitet.

Der er opsat fire strategiske indsatsområder, som skal supplere de initiativer, som sættes i gang i forlængelse af Aarhus Universitets strategi. 

De fire indsatsområder:  

 • Samarbejde og ledelse: 
  Gode rammebetingelser og incitamenter er en forudsætning for høj kvalitet i uddannelse og forskning, interdisciplinært samarbejde og samarbejde med virksomheder. 
 • Karriereudvikling: 
  En målrettet karriereudvikling for vores studerende og medarbejdere på alle niveauer er en forudsætning for at realisere potentialet for den enkelte såvel som for fakultetet.
 • Rekruttering: 
  En målrettet rekruttering af studerende og medarbejdere er en forudsætning for at sikre både høj kvalitet og diversitet i fakultetets uddannelses- og forskningsmiljøer.  
 • Internationalisering: 
  Nat vil styrke internationaliseringen inden for forskning og uddannelse.  

Kernefortælling

Kernefortællingen indrammer ånden på Faculty of Natural Sciences og sikre et klart ståsted i arbejdet med at skabe fremtidens pioner-initiativer.

Fakultetets styrker træder klart frem i kernefortællingen: Fakultetets gode forskningsinfrastruktur, den flade struktur, den interdisciplinære forskning, det gode samarbejde på tværs af institutter og fakulteter, grundforskning af højeste kvalitet, uddannelser af meget høj kvalitet og de studerendes muligheder for at blive involveret i forskningen og meget mere.