Laboratoriebrug på Natural Sciences

Fakultetets laboratorier er forskellige, og derfor findes ikke et fælles regelsæt for beklædning og adfærd, men for al brug af faciliteterne gælder:

  • Inden studerende og ansatte må begynde arbejdet i laboratoriet, skal der udarbejdes lokale APB’er for de kemikalier og produkter, der skal arbejdes med, og der skal udarbejdes risikovurderinger/APV for de enkelte aktiviteter.

Endvidere skal institutterne sikre, at enhver, der ønsker at bruge et af fakultetets laboratorier, har modtaget den relevante instruktion, inden arbejdet påbegyndes. Den relevante instruktion fremgår af Tjeklisten til laboratorieintroduktion.