APV 2022 på Natural Sciences

Ambitionen for arbejdsmiljøet på Aarhus Universitet er, at alle ansatte hver dag kan møde op til et sundt og godt arbejdsmiljø, som skaber trivsel og arbejdsglæde.

Hvert tredje år gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) på universitetet, hvor der er fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Næste undersøgelse foregår i foråret 2022.

Fakta om APV 2022

  • Undersøgelsen bliver gennemført den 28. februar – 11. marts 2022
  • Rapporterne bliver offentliggjort på hjemmesiden den 4. april 2022. Derefter går den lokale opfølgning og de lokale dialogmøder i gang.
  • APV’en indeholder spørgsmål til både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Den psykiske del af spørgeskemaet er anonymt.

Følgegruppen for APV 2022

APV 2022 følges af Følgegruppen for APV 2022. Gruppen er nedsat af fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) og arbejdsmiljøudvalg (FAMU) og har til formål at koordinere og formidle fakultetets proces for opfølgning på APV-resultaterne.

Medlemmer:

Ledelsesrepræsentanter:

Formand: Hans Brix (Institutleder for Biologi)
Jørgen Brøchner Jespersen (Daglig arbejdsmiljøleder og særlig rådgiver ved dekanatet)
Peter Hald (Sikkerhedsleder ved Kemi)
Charlotte Rasmussen (Laboratorieleder for Geoscience)
Simon Kristensen (Lektor ved Matematik)
Thomas Vasegaard (Konstitueret centerleder ved iNANO)

Medarbejderrepræsentanter:

Ledig post - Fratrådt Lotte Thue Pedersen (Laboratoriekoordinator ved Molekylærbiologi og Genetik)
Sarah Tonie Tved Bundgaard (Tilsynsassistent ved Administrationscenter Nat-Tech)

HR konsulenter:

Linda Torup (HR Partner ved Administrationscenter Nat-Tech)
Karin Rosengaard (Udviklingskonsulent ved AU HR Udvikling & Arbejdsmiljø)
 

Møder og referater:

Møde 27.10.2021