Sikkerhedsrådgiverenheden

Transport af farligt gods, herunder forsendelse af kemikalie- eller risikoaffald, forsendelse af kemikalier med fragtmand samt kørsel med kemikalier i AU's biler skal håndteres sikkert.

Sikkerhedsrådgiverenheden ved Aarhus Universitet har det overordnede ansvar for, at universitetet varetager sine opgaver i overensstemmelse med Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen. 

For flere informationer om, hvordan du kan få hjælp henvises til AU Sikkerhedsrådgiverenheden.