Directors of studies at Natural Sciences

Studielederne forestår i samarbejde med studienævnene den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne ved Faculty of Natural Sciences.


Scienceuddannelserne (undtagen Molekylær Medicin)

Molekylær Medicin