Fakultetsledelsen på Natural Sciences

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets otte største enheder samt den administrative ledelse. Fakultetsledelsen træffer beslutninger om de overordnede linjer for fakultetet.


Institut for Biologi

Institut for Fysik og Astronomi

iNANO - Interdisciplinært Nanoscience Center

Institut for Matematik

Chefrådgiver

Administrationschef

Institut for Datalogi

Institut for Geoscience

Institut for Kemi

Institut for Molekylærbiologi og Genetik