Kursusrevision

På denne side kan du finde hjælp til, hvordan dit kursus revideres.   

På Nat og Tech revideres kurser to gange årligt. Hvert kursusrevisionsrul er opdelt i to delprocesser: En første del, hvor kursusinformation der er nødvendig for tidlig undervisnings- og eksamensplanlægning revideres, og en anden del, hvor kursusinformation der ikke har indflydelse på næste semesters undervisningsskema og eksamensplan revideres.   

Årsagen til denne opdeling er, at for at kunne offentliggøre et undervisningsskema og en eksamensplan før de studerende tilmelder sig til kurser, må undervisnings- og eksamensplanlægningen påbegyndes inden semesteret er afsluttet og evalueret. Begge delprocesser understøttes af Course Catalogue Editor (CCE). 

Tidsplan for kursusrevision

Efterårssemester

Start: Kursusrevision del 1 Start Slut

Uddannelsesansvarlig 

Kursusansvarlig 

Påbegyndelse af opdatering af stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering

Senest 1. september

Uddannelsesansvarlig 

Kursusansvarlig 

Opdatering af stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering kører 

September November 

Uddannelsesudvalg 

Studieleder 

Godkendelse af ændringer til stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering 

Senest 15. november
Start: Kursusrevision del 2 Start  Slut

Uddannelsesansvarlig

Kursusansvarlig

Påbegyndelse af opdatering af kursusindhold og eksamensform

1. december
Kursusansvarlig Revidering af kursusbeskrivelser (kursusindhold og eksamensform) 1. december 22. januar

Uddannelsesansvarlig 

laver kvalitetstjek og forelægger for Uddannelsesudvalget mhp. godkendelse

22. januar 23. februar

Uddannelsesansvarlig, studieleder og administration

  

Forbereder det relevante materiale til Studienævnet og godkender det materiale, som ikke skal i studienævnet.  

Starter løbende fra 22. januar Bilag er klar i uge 10
Studienævn Forbereder sig til møder Uge 10 Studienævnsmøde i uge 11

Studienævn 

Kurser godkendes og sendes til Studieadministationen i CCE

Efter studienævnsmødet 15. marts

Studienævn 

Kurser sendes tilbage til Uddannelsesansvarlig i CCE mhp. revision

Efter studienævnsmødet 5. april
Studieadministrationen Kurser processeres i administrationen Starter løbende Kursuskataloget er klar 15. april
Publicering af undervisningsskema  24. april

Undervisningstilmelding for studerende 

1.-5. maj
Slut: Kursusrevision del 1 og 2 for Efterårssemester

Processen for kursusrevision

Forårssemester

PROCES DEL I – Kursusrevision Forår ´25 

START 

SLUT 

Uddannelsesansvarlig opretter nye kurser. 

1. marts 2024 

1. maj 2024 

UA og KA opdatering af stamdata, planlægningsdata (både undervisning og eksamen) og medarbejderallokering 

1. marts 2024 

1. maj 2024 

UA og UU godkender ændringer til stamdata, planlægningsdata (både undervisning og eksamen) og medarbejderallokering   

1. maj 2024 

15. maj 2024 

SL godkender kurser i del i og sender videre i CCE eller sender til SN 

16. maj 2024 

30. maj 2024 

SN forbereder sig til møde 

31. maj 2024 

SN godkender relevante kurser på sn møde 

SN møde 4. juni 2024 (tech) 

Adm sender godkendte kurser videre i cce 

Efter studienævnsmøde 

PROCES DEL II - Kursusrevision Forår ´25 

START 

SLUT 

Kursusansvarlig reviderer fagligt kursusindhold og detaljerede eksamensoplysninger.  

7. juni 2024 

Deadline: 16. august 2024 

Uddannelsesansvarlig laver kvalitetstjek og forelægger for Uddannelsesudvalget mhp godkendelse 

17. august 2024 

Deadline: 6. september 

Studieleder og administration: Forbereder det relevante materiale til Studienævnet, og godkender det materiale, som ikke skal i studienævnet.  

Starter løbende fra 7. juni 2024 

Bilag er klar til SN d. 17.-18. september 2024 

Studienævnet forbereder sig til møder 

SN møde d. 24. og 25. september 2024 

Kurser godkendes og sendes til Studieadministrationen i CCE 

Efter SN møde 

Deadline: 27. september 2024 

Kurser sendes tilbage til UA i CCE mhp. revision 

Efter SN møde 

Deadline: 8. oktober 2024 

Kurser og studieordningsændringer processeres 

Starter løbende 

Kursuskataloget er  

klar 15. oktober 2024 

Der gøres klar til undervisningstilmelding 

Åbner 1. november 2024 

Senest 15/2  

Uddannelsesansvarlig 

Kursusansvarlig 

Del 1: Påbegyndelse af opdatering af stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering

Februar-Maj 

Uddannelsesansvarlig 

Kursusansvarlig  

Del 1: Opdatering af stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering kører 

Senest 15/5 

Uddannelsesudvalg 

Studieleder  

Godkendelse af ændringer til stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering  

Senest ? 

  

Del 2: Påbegyndelse af opdatering af kursusindhold og eksamensform

Juni-September  

Uddannelsesansvarlig 

Kursusansvarlig  

Del 2: Opdatering af kursusindhold og eksamensform kører 

Senest 25/8 

Uddannelsesansvarlig 

  

Ændringer til Studienævnet 

Senest 8/9 

Studienævn  

Godkendelse/Ikke godkendelse af ændringer til kursusindhold og eksamensform  

Senest 29/9 

Studienævn  

Ikke godkendte ændringer behandles 

Senest 1/10 el. 15/10 

Studieadministration  

Publicering af kursuskatalog  

Senest 24/10 

Studieadministration  

Publicering af undervisningsskema  

1/11 

Kursustilmelding starter  

 
 


Processen for kursusrevision

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til CEE, så kontakt Bjørg Brink Dalgaard cce.nat-tech@au.dk.

Har du spørgsmål til Curriculumbaseret planlægning, så kontakt Chris Lund Nielsen cln@au.dk Hvad er din rolle, når et kursus skal revideres:

Generelle vejledninger til CCE


Hvad bruger man CCE til?

Course Catalogue Editor (CCE) er en digitaliseret løsning af det eksisterende mappesystem i OneDrive.  

Systemer er udvilket for at gøre processen med at revidere kursusbeskrivelserne nemmere for alle involverede.  

Systemet gør det nemmere:  

 • for dig som kursusansvarlig, at angive ændringer og få ændringer godkendt 
 • for Uddannelsesudvalget og Studienævnets at godkende ændringer 
 • for studieadministrationen at få overblik over ædringerne og publisere kurserne for de studerende 

CCE bliver over de næste semestre implementeret løbende på tværs af Natural Sciences og Technical Sciences 


Hvordan logger jeg ind på CCE?

Du finder CCE på https://cce.au.dk/ 

Tryk på “Click to sign in with Microsoft” for at logge ind i CCE.  

Du skal være på AU’s netværk, kabelnet eller eduroam, eller virtual private network (VPN). 

Få VPN adgang 

Hvis du ikke har VPN adgang, skal du installere VPN client på din PC eller Mac OS. Find vejledning til at installere VPN her


Kort overblik over systemet

Course Catalogue Editor er designet til at… 

 1. Klik for at at komme for forsiden 

 1. A. Vise, hvilket semester ændringerne vil blive foretaget i. 
  B. Vise arkivet at af ændringer for tidligere semestre - Klik for at vælge et tidligere semester 

 1. Vise en liste over de kurser, du er kursusansvarlig for 

 1. Vise en liste over alle kurser, der forventes at skulle publiceres i semesteret 

 1. Kun relevant for medlemmer af Uddannelsesudvalg 
  Vise uddannelserne, du er medlem af og et overblik (Overview) af uddannelsens kurser 

 1. Vise alle uddannelser på fakulteterne Natruale Sciences og Technical Sciences 

*Klik for at udvide billedet


Find et kursus eller en uddannelse

Du kan finde en liste af alle kurserne på Natural Sciences og Technical Sciences under “Courses” i topmenuen.  

I listen kan du søge på:  

 • Kursusnavn eller navn på den kursusansvarlige 

 • Uddannelse 

*Klik for at udvide billedet

Kursusansvarlig

Som kursusansvarlig skal du årligt revidere kursusbeskrivelsen og sikre, at denne afspejler de ændringer kurset har gennemgået ved forrige afholdelse samt planlagte ændringer for kommende afholdelse. Ved større revisioner eller udvikling af et nyt kursus skal beskrivelsen godkendes i studienævnet.  
  
Del 1: Opdatering af stamdata, planlægningsdata (både undervisning og eksamen) samt medarbejderallokering 
I første del af kursusrevision skal du via CCE revidere stamdata, planlægningsdata (både undervisning og eksamen) og medarbejderallokering for eksisterende kurser, samt oprette nye kurser. Se hvad del 1 af kursusrevisionen omfatter på ovenstående billede ’Kursusrevision del 1’.  
  
Del 2: Opdatering af fagligt kursusindhold og detaljerede eksamensoplysninger 
I anden del af kursusrevisionen skal du via CCE revidere det faglige kursusindhold (kvalifikationsbeskrivelse, faglige forudsætninger, etc.) og de detaljerede eksamensoplysninger for eksisterende kurser, samt for de nye kurser du oprettede i første del. Se hvad del 2 af kursusrevisionen omfatter på ovenstående billede ’Kursusrevision del 2’.  

Du modtager en mail med et link til kursusbeskrivelsen for dit kursus, når du kan ændre i den. Du vil modtage mailen, hvis du står som kursusansvarlig i Kursuskataloget. Herunder finder du specifikke vejledninger til dig som kursusansvarlig:


Du modtager en mail med et link til kursusbeskrivelsen for dit kursus, når du kan ændre i den. Du vil modtage mailen, hvis du står som kursusansvarlig i Kursuskataloget. Herunder finder du specifikke vejledninger til dig som kursusansvarlig:

Ændre i kursusbeskrivelsen

Du kan ændre i kursusbeskrivelsen ved at finde og åbne kurset.  

 1. Klik på bjælken for det element du ønsker at ændre (f.eks. Description of qualifications) 

 1. Klik “Edit”  

 1. Indtast ændringerne 

 1. Klik “Update” 

 1. Udfyld “Reason for change” og klik på “Save reason for change” når du er færdig 

Ændringerne vil blive vist under beskrivelsen ved at klikke på “Show revisions”. 

Hvis du har andre ændringer, skal du blot følge den samme vejledning, som beskrevet ovenfor.  

Når alle ændringer er lavet 

Når alle ændringer er lavet og du er helt færdig med kursusbeskrivelsen, skal ændringerne godkendes i Uddannelsesudvalget og Studienævnet 

Klik på “Accept and send to Education committee” for at sende kurset til godkendelse. 


Aflys, udsæt eller erstatte et kursus

Når et kursus ikke afholdes i det semester, der publiceres, skal du markere dette på kurset.

 1. Find og åben kurset (se "Find et kursus i CCE)
 2. Klik på den orange boks "Change to 'Not conducted' in {Semester Year}”
 3. Vælg en af de tre følgende valgmuligheder:
  • Cancelled (aflys)
  • Replaced by course (erstat) ⇒ søg efter det kursus, der skal erstatte dette kursus
  • Postponed (udskyd) ⇒ vælg det semester og år, som skal udskydes til
 4. Klik på "Mark course af obsolete" 

Ændre et kursus fra Not conducted (bliver ikke afholdt) til Conducted (afholdes) 

 1. Find og åbne kurset  
 2. Klik på “Click here to mark the course as being conducted” under bjælken Course formalities
 3. Klik på "Yes" i pop up boks, hvis du er sikker på din ændring.

Opret et nyt kursus

For at oprette et nyt kursus, skal du bede din Uddannelsesansvarlige (UA) om at oprettet kurset med stamoplyser og tilføje dig som kursusansvarlig. 
 
Når kurset er oprettet, vil du kunne se kurset under “My courses”.  

Nu kan du udfylde resten af kurset.  
 
Når du er færdig, klikker du på knappen “Accept and send to Education committee” nederst.  


Find et specifikt kursus

Du kan finde en liste over kurserne på Natural Sciences and Technical Sciences under "Courses" i topmenu. 

I liste kan du søge på:  

 • Kursusnavne eller navn på kursusansvarlig 

 • Uddannelse 

På forsiden kan du klikke på "My courses" og finde alle de kurser, du er kursusansvarlig på.  

Uddannelsesansvarlig

Som uddannelsesansvarlig og som medlem af uddannelsesudvalget er din rolle, at udvikle uddannelsens faglige og kompetencemæssige profil, samt medvirke til udarbejdelse af kursusbeskrivelser og studieordninger. Det er også din opgave at behandle og godkende ændringer til eksisterende kurser, samt oprettelsen af nye kurser, som led i første og anden del af kursusrevisionen. Se tidsplan for efterårs- og forårssemestre for et overblik over kursusrevisionen.

Aflys, udsæt eller erstatte et kursus

Når et kursus ikke afholdes i det semester, der publiceres, skal du markere dette på kurset.

 1. Find og åben kurset (se "Find et kursus i CCE)
 2. Klik på den orange boks "Change to 'Not conducted' in {Semester Year}”
 3. Vælg en af de tre følgende valgmuligheder:
  • Cancelled (aflys)
  • Replaced by course (erstat) ⇒ søg efter det kursus, der skal erstatte dette kursus
  • Postponed (udskyd) ⇒ vælg det semester og år, som skal udskydes til
 4. Klik på "Mark course af obsolete" 

Ændre et kursus fra Not conducted (bliver ikke afholdt) til Conducted (afholdes) 

 1. Find og åbne kurset  
 2. Klik på “Click here to mark the course as being conducted” under bjælken Course formalities
 3. Klik på "Yes" i pop up boks, hvis du er sikker på din ændring.

Opret et nyt kursus

Opret et nyt kursus

For at lave et nyt kursus skal du som uddannelsesansvarlig oprettet kurset med stamoplysningen før kursusansvarlig kan tilføje resten af kursusbeskrivelsen.  

1.Tryk på “Click to Create a New Course Description” på forsiden af CCE 

2.Udfyld felterne. 
Udfyld minimum:  

 • Course name (DA) 
 • Course name (EN) 
 • Course coordinator 
 • Education 
 • ECTS 
 • Location 

3. Tryk “Create and continue” 

Nu åbnes kursusbeskrivelsen og du behøver ikke gøre mere. Den kursusansvarlige for kurset kan nu se kurset under “My courses” 

Kopiere en beskrivelse fra et andet kursus 

Du kan kopiere en beskrivelse fra et andet kursus og derefter  


Find et specifikt kursus

Du kan finde en liste over kurserne på Natural Sciences and Technical Sciences under "Courses" i topmenu. 

I liste kan du søge på:  

 • Kursusnavne eller navn på kursusansvarlig 

 • Uddannelse 

På forsiden kan du klikke på "My courses" og finde alle de kurser, du er kursusansvarlig på.  

Studienævnet

Kursuskataloget på Nat og Tech er en juridisk del af uddannelsernes studieordning. Det er studienævnenes opgave at sikre, at studieordninger herunder kursusudbud overholder de gældende regler på området. Den enkelte kursusbeskrivelse er således et juridisk dokument, og bindende i relation til læringsmål, indhold, eksamensform, timetal mm. Det er derfor vigtigt, at kursuskataloget og kursusudbuddet for den enkelte uddannelse løbende godkendes i det relevante studienævn.  

Del 1: Opdatering af stamdata, planlægningsdata (både undervisning og eksamen) samt medarbejderallokering 
Studienævnene involveres som udgangspunkt ikke i første del, da studienævnene ikke behandler ændringer i stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering. For dog at sikre at der ikke sker radikale ændringer på dette stadie, som er i uoverensstemmelse med gældende praksis, har studielederne til opgave at nikke til kursusændringer og foreløbig information om nye kurser. Studielederne kan ligeledes løfte ændringer til stamdata, planlægningsdata og medarbejderallokering ind i studienævnene, hvis det vurderes nødvendigt.  

Del 2: Opdatering af fagligt kursusindhold og detaljerede eksamensoplysninger  
To gange årligt behandler studienævnene forslag til nye kurser samt ændringer til fagligt kursusindhold og detaljerede eksamensoplysninger på allerede godkendte kurser. Alle nye kurser og ændringer til kurser skal først godkendes i de lokale uddannelsesudvalg på institutterne. Studienævnene ser særligt på læringsmålenes formulering og deres sammenhæng med eksamensoplysninger samt kursets overordnede sammensætning og alignment.   

Studieadministrationen