Anonymiserede eksamener

Implementeringen af beslutningen om anonymiseringen

Den 22. februar 2023 er der på møde i Uddannelsesudvalget besluttet at fakulteterne fra og med sommereksamen 2023 anonymiserer eksamener i det omfang, det er muligt inden for de eksisterende rammer, og med efterfølgende fuld implementering fra og med vintereksamen 2023/24. Anonymiseringen vil ske via Digital Eksamen og efterfølgende via WISEflow, når dette nye eksamenssystem er implementeret.

Arbejdet med at anonymisere er ved at blive udrullet. De eksamener som i denne omgang ikke medtages, afventer en beslutning om, hvorvidt det giver mening at anonymisere dem. Dette kan for f.eks. være, hvor der har været en hjemmeopgave med efterfølgende mundtligt forsvar, eller samener, hvor den studerende er tilknyttet en vejleder.

Der er et ønske om på tværs af AU, at der træffes en fælles beslutning om, hvorvidt disse som hovedregel kan anonymiseres.

Der er ligeledes eksamener, der på nuværende tidspunkt afleveres via Bright space eller sendes direkte til underviser via mail. Disse er det heller ikke teknisk muligt at anonymisere på nuværende tidspunkt, da anonymiseringen sker via Digital Eksamen- systemet.

For at skabe mindst mulig forvirring er det besluttet at, hvor det er muligt, anonymiseres eksamenerne ved reeksamenerne fra vinteren 2022/23 også. Dette skyldes at vinterens reeksamener ligger så tæt på de ordinære eksamener.

Ved reeksamen Vinter 2022/23 medtages – som hovedregel - alle digitale stedprøve og alle hjemmeopgaver, hvor der udleveres en opgave i Digital eksamen, og hvor der ikke er tilknyttet en anden prøve, f.eks. hjemmeopgave + mundtlig.

OBS: hvis eksamensbesvarelsen/ opgaven afleveres andre steder end Digital Eksamen, er det ikke muligt at anonymisere og dermed leve op til beslutningen om at anonymisere eksamenerne.

Ved ordinær eksamen Sommer 2023 medtages derudover håndskrevne stedprøver (analoge stedprøver), hvor der ikke er tilknyttet en anden prøve. Ved de analoge stedprøver skal det stå på eksamensforklædet, at eksamen er anonym, så eksamenstilsynet kan hjælpe med at informere de studerende. Ved sommereksamen 2023 sørger studieadministrationen for at give tilsynet besked.

OBS:hvis eksamensbesvarelsen/ opgaven afleveres andre steder end Digital Eksamen, er det ikke muligt at anonymisere og dermed leve op til beslutningen om at anonymisere eksamenerne.

Oversigt over anonymiserede eksamenstyper

Reeksamen vinter 2022/23*

Ordinær eksamen sommer 2023*

Digitale stedprøver, hvor der afleveres i Digital Eksamen.

Digitale stedprøver, hvor der afleveres i Digital Eksamen.

Hjemmeopgaver, hvor der udleveres og afleveres en opgave via Digital Eksamen.**

Hjemmeopgaver, hvor der udleveres og afleveres en opgave via Digital Eksamen.**

Analoge stedprøver, hvor der afleveres håndskrevne besvarelser.

* Der anonymiseres ikke på prøver, hvor der er tilknyttet flere prøvedele, f.eks. mundtligt forsvar eller en hjemmeopgave. Der anonymiseres ikke på prøver, hvor den studerende er tilknyttet en vejleder.

**Hvis eksamensopgaven ikke udleveres via Digital Eksamen, bliver eksamen ikke anonymiseret. 

Eksamensnummeret

Både underviser og studerende kan via Digital Eksamens systemet se, om en prøve er anonymiseret. Hvis eksamen er anonymiseret, står dette under ”eksamensinformation”.

Når en eksamen er anonymiseret, skal de studerende kun identificere sig via deres eksamensnummer i deres eksamensbesvarelse. Eksamensnummeret finder de studerende på deres studiekort i nederste højre hjørne. Det kan ligeledes findes på mitstudie.au.dk

Underviser kan i Digital Eksamen kun se eksamensnummeret. Ved bedømmelse af eksamen, skal bedømmere matche eksamensnummeret på besvarelsen med nummeret i Digital Eksamen.