Vi siger fra

Information om chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former

Universitetsledelsen har besluttet, at der skal være en ensartet, tydelig og tilgængelig tekst om chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former til studerende.

Al information ligger samlet på én side, for at gøre det nemt for den forurettede at finde den relevante information og hjælp.

Derfor kan alle studerende på Natural Sciences og Technical Sciences finde siden studerende.au.dk/vi-siger-fra via deres studieportal under 'Studievejledning' > 'Vi siger fra'.