Hjælp til studerende

Studerende med eksamensangst


Tilbud om hjælp til studerende

Interne tilbud for studerende

Studievejledningen på Natural Sciences og Technical Sciences

Studenterstudievejlederne dækker hver en eller flere uddannelser og kan hjælpe hvis studerende:

 • får problemer med at gennemføre studiet eller ønsker at tilrettelægge studieforløbet på en anden måde
 • ønsker at skifte studie, melde sig ud eller søge orlov
 • bliver syg i forbindelse med eksamen
 • har spørgsmål til studieordningen

Studie- og trivsels vejledere (fastansatte vejledere) kan hjælpe i forbindelse med:

 • studieteknik, struktur, planlægning af hverdagen
 • studietvivl, forsinkelse, ønske om genoptagelse af studie
 • stress – forebyggelse og håndtering
 • eksamensangst
 • andre problemer af personlig karakter, som påvirker studiet

Specialpædagogisk Støtte (SPS), Aarhus Universitet tilbyder støtte til studerende med:

 • psykiske eller neurologiske lidelser
 • fysiske handicaps
 • læse- og skrivevanskeligheder
 • Se mere på studerende.au.dk/sps 

Statens Uddannelsesstøtte (SU): www.su.dk.

Eksterne tilbud for studerende

Studenterrådgivningen tilbyder individuelle samtaler og forskellige gruppeforløb for studerende på videregående uddannelser samt informationsmateriale.

Studievalg Østjylland for studerende, der ikke længere skal være studerende ved AU, men som har brug for studievejledning i forhold til, hvad de så skal.

Rehabiliteringsforløb (Aarhus Kommune) tilbyder blandt andet støttende gruppeforløb for psykisk sårbare studerende samt gruppeforløb for personer med spiseforstyrrelser.

Pitstop-ordningen er højskoleophold til nedsat pris for studerende, der har brug for en pause (orlov) fra studierne.

Psykologhjælp eller psykiatrisk hjælp

Psykologhjælp – egen læge kan henvise til en psykolog, hvis henvisningskriterierne under sygesikringsordningen er opfyldt: www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/midtjylland/patientforloeb/visitation/henvisning-til-psykolog/. Her får man gennem sygesikringsordningen tilskud til psykologhjælp. Yderligere tilskud kan opnås, hvis man er medlem af Sygesikringen Danmark. Alle kan søge psykologhjælp uden en henvisning og uden tilskud fra sygesikringsordningen dvs. der er fuld egen betaling. Psykologer med og uden en overenskomst med sygesikringen kan findes på: www.psykologeridanmark.dk

Gratis psykologhjælp til unge (15-24 år) i Aarhus Kommune
Et tilbud til unge, der ikke har mulighed for psykologhjælp f.eks. via henvisning fra lægen eller via uddannelsesinstitution: www.aarhus.dk/gratispsykologhjaelptilunge

Den psykiatriske rådgivningstelefon i Region Midtjylland – 78 470 470
Telefonen er åben døgnet rundt. Erfarne sygeplejersker besvarer dit opkald – alle kan ringe.https://www.psykiatrien.rm.dk/akut-hjalp/

Psykiatrisk skadestue – henvisning gennem egen læge eller lægevagten: https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/aarhus-universitetshospital-psykiatrien/akut-psykiatri/

Generelle tilbud

Ensomhed 

 • Ventilen er en frivillig social organisation, som driver tilbud for ensomme unge: www.ventilen.dk
 • Plexus er et forum hvor man kan møde andre unge, chatte og deltage i arrangementer: www.plexusaarhus.dk
 • Hamlet er et værested for unge mennesker i Aarhus, der savner nye relationer: https://hamletaarhus.dk/

Dødsfald og alvorlig sygdom

 • Børn, unge og sorg tilbyder gruppeforløb for unge, der har forældre eller søskende, der er alvorligt syge eller døde samt informationsmateriale: www.bornungesorg.dk
 • Kræftens bekæmpelse tilbyder bl.a. gratis rådgivning, informationsmateriale og sorggruppeforløb: www.cancer.dk
   

Overgreb

 • Center for voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital tager imod piger, kvinder, drenge og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb: www.voldtaegt.dk
 • Center for seksuelt misbrugte (CSM) Midt Nord tilbyder gratis rådgivning og professionel psykologisk behandling til kvinder og mænd fra 18 år og derover i Region Midt og Region Nord: csm-danmark.dk/midt-nord/
 • Christine Centeret er den frivillige del af CSM Midt Nord og tilbyder åben og anonym rådgivning for mænd og kvinder, der har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb: https://csm-danmark.dk/midt-nord/
 • Kvisten er et center for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende: www.kvistene.dk
 • Aarhus Krisecenter tager imod voldsramte kvinder og deres børn: www.aarhuskrisecenter.dk
 • Dialog mod vold: www.dialogmodvold.dk
   

Andet

 • TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofproblemer: www.tuba.dk
 • Etnisk Ung yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk: www.etniskung.dk
 • AspIT er en IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og kan være et godt alternativ, hvis man ikke kan/skal gå på universitetet: www.aspit.dk
   

Foreninger, der kan henvises til og som typisk tilbyder information og vejledning – og i nogle tilfælde gruppeforløb:

Aarhus Kommune

Jobcenter Aarhus (når det vedrører rådighed, uddannelse osv.)
E-mail: jobcenter@aarhus.dk
Tlf.: 8713 4104 (job-info, indgangen til jobcenteret)

Ydelsescenter Aarhus (når det vedrører forsørgelsesydelser m.v.)
E-mail: Ydelsescenter@aarhus.dk

________________________________

Socialpsykiatri og Udsatte Voksnes Myndighedscenter
Vejledende samtale ved psykisk sårbarhed om hvilke muligheder, der er for hjælp og støtte ved kommunen. Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. Tlf.: 89 40 14 41