Overgange til og fra studielivet i fokus på Natural Sciences

Natural Sciences sætter fokus på studiestart og fastholdelse af studerende efter over et år i coronaens tegn. Fakultet vil samtidigt arbejde med at tydeliggøre de studerendes muligheder, når de skal vælge karrierevej.

Kristine Kilså, prodekan for uddannelse på Faculty of Natural Sciences, vil blandt andet have fokus på at forbedre overgangen til fakultetets uddannelser og øge fastholdelse?n af studerende. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto
Kristine Kilså, prodekan for uddannelse på Faculty of Natural Sciences, vil blandt andet have fokus på at forbedre overgangen til fakultetets uddannelser og øge fastholdelse?n af studerende. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

Efter et år, der har båret præg af corona-restriktioner, ser tiderne nu endeligt lysere ud. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd om de studerende efter de lange perioder med hjemmestudier, og Natural Sciences kommer derfor til at arbejde intensivt med fastholdelse af de studerende og med at sikre et godt studiemiljø.  

”Vi vil have fokus på at forbedre overgangen til fakultetets uddannelser og øge fastholdelse?n af studerende gennem hele studieforløbet. I lyset af corona vil Nat i 2021 også have fokus på at udvikle det virtuelle studie- og læringsmiljø. Vi har gjort os nogle gode erfaringer under corona af, hvad der virker og ikke virker. Det vil vi bygge videre på i 2021,” siger Kristine Kilså, prodekan for uddannelse på Faculty of Natural Sciences.  

Nogle af de konkrete tiltag, der bliver arbejdet med på Nat i 2021, er blandt andet: 

  • Flere institutter vil fortsætte med udvikling af studerende-mentorkonceptet, hvor ældre studerende er mentorer for førsteårsstuderende
  • Flere projekter om trivsel for førsteårsstuderende på bacheloruddannelsen 

Der vil desuden være fokus på at udarbejde en strategi, som samtænker rekrutterings?, kommunikations? og outreach?indsatsen på hele fakultetet, herunder skaber øget synlighed af fakultetets uddannelser og forskning.  

Synliggørelse af karrieveje  

I de kommende år vil fakultetet arbejde med at få sænket dimittendledigheden igennem flere initiativer, herunder afsøge, hvordan man kan opnå, at flere dimittender ansættes i den private sektor.  

Der skal blandt andet ses på, hvordan flere specialer kan udarbejdes i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor og øge antallet af studerende i projektorienterede forløb i private virksomheder eller i en offentlig organisation. Alt sammen med det formål at synliggøre karrieveje for de studerende og samtidigt knytte virksomheder, studerende og dimittender tættere sammen.  

”Det er vigtigt, at vi tydeliggør de mange forskelligartede muligheder, som vores uddannelser giver adgang til, for vores studerende. Vi vil samtidigt arbejde på at gøre dørene ind til erhvervslivet bredere for de studerende og knytte tættere bånd, så virksomhederne på forhånd ved, hvad vores dimittender kan, fx ved at inddrage vores alumner som rollemodeller,” siger Kristine Kilså. 

Læs mere om Natural Sciences nye strategi og kernefortælling.