Fokus på karriereudvikling og diversitet på Nat i 2021

Natural Sciences vil i 2021 efter en lang corona-nedlukning have fokus tilbagevenden til universitetslivet på campus, karriereudvikling for særligt yngre forskere og diversitet på fakultetet.

David Lundbek Egholm, prodekan for forskning på Natural Sciences, vil sikre en tryg tilbagevenden til campus for medarbejdere i forbindelse med genåbningen. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto
David Lundbek Egholm, prodekan for forskning på Natural Sciences, vil sikre en tryg tilbagevenden til campus for medarbejdere i forbindelse med genåbningen. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

Det foregående år har bestemt ikke været sædvanligt. De omfattende nedlukninger af samfundet har medført en række udfordringer for alle medarbejdere på Natural Sciences. Nu hvor hverdagen så småt genoptages, vil der fra ledelsens side være fokus på, at det sker på tryg vis, så alle kommer tilbage og igen kan trives på arbejdet.       

”Vi er meget bevidste om de udfordringer, som mange står over for efter nedlukninger af flere omgange. Vi er opmærksomme på, at nogle vil være pressede omkring deres projekter, deadlines eller finansieringen af deres forskning. Det er vigtigt for mig at understrege, at de bekymringer tages alvorligt, og at det har høj prioritet at sikre en på alle måder tryg tilbagevenden til Nat,” siger David Lundbek Egholm, prodekan for forskning på fakultetet. 

Nye initiativer med fokus på karriereudvikling   

I Natural Sciences’ nye strategi og kernefortælling er der fokus på at understøtte og udvikle den enkeltes karriere og på at skabe tydelige karriereveje og rammer, så tanker, ideer og forskningsinitiativer får plads til at blomstre. Derfor vil der i år også blive arbejdet med at gøre karrieretrin og -krav tydelige og transparente for studerende og medarbejdere, så alle kender deres muligheder, og hvad der forventes af dem. 

”Det er vigtigt, at både studerende og forskere er bevidste om de forskellige karrieremuligheder, der findes i det private erhvervsliv, i det offentlige og inden for akademia. Vi kommer til at arbejde med hele kulturen på Nat, så der sikres øget fokus på karriereudvikling, muligheder og ligestilling,” siger David Lundbek Egholm. 

Der skal være rig mulighed for at tale om karriere og udvikling på Nat, og der skal løbende følges op på den enkeltes muligheder og ønsker. Talentudvikling er for alle, men i 2021 sættes der særligt fokus på postdocs og adjunkter, og der skal fx sikres en mere struktureret og endnu tidligere karriereafklaring for ph.d.-studerende. 

I den kommende tid vil der derfor være fokus på at videreudvikle Junior Researcher Development Programme, og der vil blive igangsat lokale dialoger om, hvordan vi forbedrer karriereudvikling for yngre forskere på Nat. Der vil derudover blive sat initiativer i søen, som skal sikre videndeling mellem institutterne på Nat i forhold til at sikre karriereudviklingen for yngre forskere. Sidst men ikke mindst skal der arbejdes med tenure track-stillinger til professor, som der for nylig er blevet åbnet op for i den nye stillingsstruktur. 

Alle talenter skal blomstre 

Et af målene for Nat i den nye strategi er at øge diversiteten og herunder opnå betydeligt bedre kønsbalance i medarbejderstaben. Derfor vil der blive igangsat nye initiativer, bl.a. i forhold til rekrutteringsprocesser, der skal medvirke til at fremme diversitet og ligestilling på baggrund af anbefalinger fra fakultetets udvalg for diversitet og ligestilling. Ambitionen er blandt andet at rekruttere og fastholde flere kvinder i de videnskabelige stillinger. 

”I vores nye strategi forpligter vi os på en proaktiv indsats for ligestilling og diversitet som en integreret del af vores arbejde med at rekruttere og at skabe en god arbejdspladskultur. Det vil vi blandt andet gøre ved i fakultetets nye udvalg for Diversitet og Ligestilling, der skal komme med konkrete bud på indsatser, der kan bidrage til at fremme diversitet og ligestilling på Nat. Håbet er, at det kan hjælpe os med at identificere og fjerne de barrierer, vi kan. En stilling som forsker og underviser ved Nat skal være en attraktiv karrierevej for en bredere gruppe af talenter,” siger David Lundbek Egholm. 

En af de ting, man blandt andet vil opnå i 2021, er en justering af abc-kriterierne, så der er større fleksibilitet i forhold til internationalisering.