Den nye strategi for Natural Sciences er på plads

Fakultetets nye strategiske pejlemærker samt kernefortælling er nu på plads efter en proces med fokusgrupper, workshops, høring og mange gode drøftelser på tværs af hele fakultetet.

Natural Sciences' nye strategiske pejlemærker samt kernefortælling er nu på plads. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto
Natural Sciences' nye strategiske pejlemærker samt kernefortælling er nu på plads. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

Fakultetets strategiske retning tager afsæt i AU’s strategi og består af en kernefortælling, der beskriver ånden på Nat, og fire strategiske indsatsområder, som fakultetet ønsker at prioritere i de kommende år. 

Målet med strategien er at sikre, at fakultetet i endnu højere grad skaber ny viden og nye forskningsgennembrud og samtidigt bidrager til at løse aktuelle samfundsudfordringer gennem forskning og uddannelse af højeste kvalitet gennem samarbejde med det omgivende samfund. 

”Det har været en meget spændende proces, hvor vi har været hele fakultetet rundt og lyttet til medarbejderne på workshops, på de enkelte institutter og med alle professorer. Vi har også haft fokusgrupper med tenure tracks, lektorer, internationale medarbejdere og studerende. Derudover har vi lyttet til repræsentanter fra virksomheder, gymnasier og de internationale evalueringspaneler,” siger dekan Kristian Pedersen og fortsætter:  

”Vi har haft meget spændende og givtige diskussioner om både vores styrker og den historie, vi er rundet af, og om vores drømme og visioner for fremtiden. Nu står vi med en kernefortælling, som beskriver ånden på Nat, og med en strategi, som giver os nogle vigtige pejlemærker for de kommende år, hvor vi fortsat vil insistere på uddannelse og forskning i verdensklasse.” 

Der er opsat fire strategiske indsatsområder, som skal udfolde og supplere de initiativer, som sættes i gang i forlængelse af Aarhus Universitets strategi. 

De fire indsatsområder:  

  • Samarbejde og ledelse: Gode rammebetingelser og incitamenter er en forudsætning for høj kvalitet i uddannelse og forskning, interdisciplinært samarbejde og samarbejde med virksomheder. 

  • Karriereudvikling: En målrettet karriereudvikling for vores studerende og medarbejdere på alle niveauer er en forudsætning for at realisere potentialet for den enkelte såvel som for fakultetet. 

  • Rekruttering: En fokuseret indsats for rekruttering af studerende og medarbejdere er en forudsætning for at sikre både høj kvalitet og diversitet i fakultetets uddannelses- og forskningsmiljøer. 

  • Internationalisering: Et levende internationalt samarbejde og globalt udsyn er en forudsætning for at for forskning og uddannelse fortsat kan være ambitiøs og relevant. 

 

  • Fakultetsstrategien bygger bro mellem AU Strategi og institutternes strategier. 

  • Strategien indledes af en kernefortælling, der beskriver, hvem NAT er som fakultet – hvad der kendetegner os, hvor vi kommer fra og hvilken retning vi ønsker at bevæge os i i de kommende år. 

  • Derudover består strategien af en række strategiske indsatser, som er samlet under fire indsatsområder.