Intropakke til VIP på Natural Sciences

Tillykke med dit nye job og velkommen til Natural Sciences!

Du er landet i en stor organisation, og du har fået cirka 1.400 kolleger på fakultetet. Du vil modtage mange informationer, som er vigtige for dit arbejdsliv på Aarhus Universitet, og her på siden kan du finde nogle af de oplysninger, du får brug for allerede fra i dag.

Har du spørgsmål, er din leder og nærmeste kollegaer klar til at hjælpe dig.


Ansættelsesforhold

Arbejdsmiljø
AU ønsker en åben dialog om det daglige arbejdsmiljø, og på AU's Medarbejderservice kan du finde centrale informationer om arbejdsmiljø på AU. På Natural Sciences har man i tillæg udformet vejledninger for kemikalier og laboratorier, en graviditetspolitik og informationsmateriale om stress.


Arbejdstid

Information om regler for arbejdstid på AU findes på Medarbejderservice.


Ferie

På AU foregår ferieplanlægning i dialog mellem leder og medarbejder.


Kompetenceudvikling

AU vil være en arbejdsplads, der giver medarbejderne mulighed for både faglig og personlig udvikling og så stor selvstændighed som muligt i tilrettelæggelsen af arbejdet.


Løn

På AU er det HR, der administrerer løn.

Personalegoder

Som ansat på AU findes der en lang række tilbud, man kan gøre brug af. Blandt andet kan man løbe med i DHL-stafetten eller benytte træningsfaciliteter på de forskellige lokaliteter på AU.

Sygdom og fravær
Som medarbejder er du berettiget til fravær fra arbejde i en række situationer. Det kan være i forbindelse med sygdom, men der kan også være andre årsager.

Bygninger, parkering og adgang

Find rundt
AU er en stor organisation, der også fysisk breder sig over et stort areal og flere adresser. Derfor er det en god idé at have et kort ved hånden for at finde en særlig bygning eller mødelokale. Du kan også downloade app'en "AU-find" til din smartphone.


Parkering

Mange parkeringsområder i forbindelse med AU kræver en parkeringstilladelse. Som medarbejder skal du registrere din bil for at benytte dig af AU's medarbejderparkering. 


Adgangskort/nøglekort

For at få adgang til AU's bygninger skal du bruge et adgangskort/nøglekort samt en dertil knyttet pinkode. Det er kun en særlig adgangsgiver, der kan bestille dit kort. Kontakt din nærmeste leder for at få oplyst, hvem din adgangsgiver er.

Forskning

AU Library

Få adgang til artikler og bøger og bliv klogere på informationssøgning og publicering.

AUFF Starting Grants
Med Starting Grants ønsker Aarhus Universitets Forskningsfond at styrke vækstlaget og derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder. AUFF Starting Grants kan søges af nyansatte adjunkter og lektorer. 

AU's logo
Hvis du har brug for AU's logo til f.eks. en poster, kan du finde det i flere varianter på AU's Medarbejderservice.

Forskning med personoplysninger
Find information om, hvad du skal være opmærksom på, hvis din forskning involverer personoplysninger - både almindelige og følsomme.

Forskningsophold i udlandet
Få hjælp til praktisk planlægning af forskningsophold i udlandet.

Forskningsstøtteenheden
Forskningsstøtteenheden har stort kendskab til relevante fonde og hjælper forskere med at udarbejde ansøgninger om eksterne forskningsmidler.

Junior Researchers Programme
Viden om karriereudvikling, kurser og andre tilbud og services for unge forskere på Aarhus Universitet.

PURE
Alle medarbejdere har en personlig PURE-hjemmeside, som præsenterer den ansattes faglige profil. Alle videnskabelige publikationer skal indberettes i PURE.

Samarbejde med erhvervslivet
Natural Sciences har udarbejdet et sæt standarder for ansvarlig forskningspraksis for det naturvidenskabelige forskningsfelt som supplement til de fælles retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis på Aarhus Universitet.

Forskningsformidling

Pressekontakt og pressehjælp

Kommunikationsfolk sidder klar til at rådgive og give kurser til forskere, der formidler forskningsresultater i medierne eller ønsker at blive bedre til kommunikere til andre end fagfæller.

  Hjemmesider og sociale medier

  Medarbejderservice på AU
  Medarbejderservice på AU indeholder alle fælles værktøjer, vejledninger og serviceydelser fra administrationen, som du har behov for som medarbejder på Aarhus Universitet - uanset om du er videnskabelig eller administrativ ansat.  

  Fakultetets hjemmesider

  Du læser dette fra den ene af fakultetets to hjemmesider: medarbejderportalen. Det er en intern hjemmeside for medarbejdere, og den indeholder fakultetsspecifikke nyheder og informationer. Fakultetet har også en ekstern hjemmeside, der præsenterer fakultetet udadtil.

  Natural Sciences på de sociale medier
  Følg med på fakultetets officielle profiler på Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn.

   

  Instituter og centres hjemmesider

  Alle institutter og centre ved Natural Sciences har to hjemmesider: en ekstern, der præsenterer instituttet udadtil, og en intern medarbejderside, der fungerer som institutspecifik informationscentral rettet mod instituttets medarbejdere. 

  Institut/centerEksternt siteMedarbejderportal
  Center for Bioinformatik (BiRC)birc.au.dkbirc.au.dk/staff-pages

  Institut for Biologi

  bio.au.dkbio.medarbejdere.au.dk
  Institut for Datalogics.au.dkcs.staff.au.dk
  Institut for Fysik og Astronomiphys.au.dkphys.medarbejdere.au.dk
  Institut for Geosciencegeo.au.dkgeo.medarbejdere.au.dk
  Institut for Kemichem.au.dkchem.medarbejdere.au.dk
  Institut for Matematikmath.au.dkmath.medarbejdere.au.dk
  Institut for Molekylærbiologi og Genetikmbg.au.dkmbg.medarbejdere.au.dk
  Interdisciplinary Nanoscience Centerinano.au.dkinano.medarbejdere.au.dk
  Science Museernesciencemuseerne.dk

  IT og systemer på AU

  Listen er et udvalg af systemer på AU. I emneindekset kan du finde yderligere systemer.

  AURAP
  AURAP er AU's fælles portal for rapportering. Portalen består af en række standardrapporter, der giver mulighed for at lave økonomisk opfølgning på bestemte projekter.

  Brightspace 
  Brightspace er Aarhus Universitets fælles platform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.

  Digital eksamen 
  Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer på Natural Sciences.


  Indfak
  AU anvender systemet IndFak2 til modtagelse af fakturaer. På AU foregår fakturamodtagelse, bogføring og betaling til leverandør fuldt elektronisk.


  IT-support og bestilling af elektronisk udstyr
  IT-support er både åben for personlig, skriftlig og telefonisk henvendelse, hvis du oplever problemer med dit udstyr. I IT-webshoppen kan du efter aftale med din nærmeste leder bestille diverse IT-udstyr samt software. 

  Medarbejderprofil
  På din Medarbejderprofil kan du skifte din adgangskode, ændre profilindstillinger og få et overblik over feriedage og sygefravær.


  Outlook
  Outlook er Aarhus Universitets fælles mail- og kalendersystem og en vigtig forudsætning for at sikre effektiv kommunikation og et tættere samarbejde på tværs af fakultet og universitet. Hvis du har brug for at tilgå din AU-mail via en browser, kan du logge på din webmail.


  Pure
  Pure er AU's forskningsregistreringsystem. Her kan du formidle og synliggøre din forskning ved blandt andet at registrere forskningspublikationer, -aktiviteter og -projekter


  RejsUd
  Udlæg og rejseudgifter, som efterfølgende skal refunderes af Aarhus Universitet, skal som udgangspunkt afregnes via systemet RejsUd. 

  Stads
  STADS er det studieadministrative system på AU. Via STADS administreres og formidles oplysninger om studerendes studieaktiviteter og -forløb.


  Trådløst netværk og VPN-forbindelse
  Aarhus Universitet har 3 trådløse netværk, som er tilgængelige på hele AU. Via en VPN-forbindelse kan du også tilgå nogle af AU's services hjemmefra.


  Workzone
  Workzone er AU's officielle elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

  Nyhedsbreve

  Nyt fra ledelsen

  Her på din medarbejderportal kan du finde ledelsens nyt.

   

  Nyhedsbrev til medarbejderne ved Natural Sciences

  Ca. en gang om måneden får alle ansatte på fakultetet og i administrationscentret et nyhedsbrev. Alle er automatisk tilmeldt.

   

  Universitetsledelsens nyhedsbrev
  Nyhedsbrevet fra universitetsledelsen på Aarhus Universitet udsendes hver fredag og beskæftiger sig med aktuelle aktiviteter og diskussioner. 

   

  Administrationens nyhedsbrev
  Enhedsadministrationen udsender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev til alle administrative medarbejdere.  Nye medarbejdere i administrationscentre bliver automatisk tilmeldt nyhedsbrevet.

   

  Omnibus
  Omnibus er den officielle og uafhængige avis for ansatte og studerende på Aarhus Universitet. 

  Personoplysninger og personlig hjemmeside

  Beskyttelse af personoplysninger (GDPR)
  Arbejder du med personoplysninger, er det vigtigt, at du følger lovgivningen på området.


  Medarbejderstamkort

  Dine primære medarbejderoplysninger såsom telefonnummer eller bygningsnummer er registreret i medarbejderstamkortet, hvor eventuelle rettelser/tilføjelser også skal foretages.


  Medarbejderprofil
  På din Medarbejderprofil kan du skifte din adgangskode, ændre profilindstillinger og få et overblik over feriedage og sygefravær.


  Personlig medarbejderhjemmeside

  Alle medarbejdere på Aarhus Universitet har en personlig hjemmeside, som redigeres via AU's forskningsregistreringsystem Pure. Her kan du blandt andet registrere forskningspublikationer, oprette cv og uploade profilbillede.

  Undervisning

  AU Library
  På biblioteket kan du finde undervisningsmaterialer, og du kan få informationer om ophavsret og plagieringstjek.

  Brightspace 
  Brightspace er Aarhus Universitets fælles platform, som bruges til undervisningsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem undervisere og studerende out-of-class.

  Digital eksamen
  Information, hjælp og vejledninger til afholdelse, bedømmelse mv. af digitale eksaminer.

  PowerPoint-skabeloner
  På AU bruger vi fælles PowerPoint-skabeloner, som ligger i systemet Templafy. Her downloader du skabelonerne og bruger dem i PowerPoint på PC eller Mac.