GAI og chatbots

AU har lempet reglerne for brug af Generativ AI (GAI), så det nu er tilladt i visse projekter. Det er dog stadig vigtigt, at de studerende kildeangiver korrekt og reflekterer over brugen af GAI. 

Hvornår er GAI tilladt til eksamen? 

På AU-niveau er beslutningen, at studerende må bruge GAI til bacheloropgaver, specialer og afsluttende EVU-eksamener.  

Derudover kan der være kurser, hvor GAI allerede er tilladt i kursusbeskrivelsen. Men i alle andre tilfælde er det altså stadig ikke tilladt (det vil sige, at ’Alle hjælpemidler’ i kursusbeskrivelser ikke inkluderer GAI). 

Brug af GAI skal kildeangives og deklareres 

De almindelige regler for kildeangivelse og plagiat gælder stadig, selvom GAI er tilladt. Derfor skal de studerende tydeligt angive brug af GAI.

De studerende skal derfor udfylde og vedlægge denne deklaration som bilag til deres opgave.

Deklarationen gælder som kildeangivelse for overordnet brug af GAI i projektet, mens direkte gengivelse af fx GAI-genereret tekst skal angives som citat efter de gængse regler. 

Gode råd til vejledere 

  • Bedømmelsen må ikke blive påvirket af, hvorvidt den studerende har brugt GAI eller ej – den studerende bedømmes ud fra samme præmisser og stadig på sit selvstændige arbejde. 

  • Tal gerne med de studerende om GAI som metodeværktøj – eventuelt med afsæt i deklarationen, så de studerende også vejledes i at udfylde dén. 

  • Hvis der er et mundtligt forsvar, så benyt det til, at de studerende skal redegøre for og reflektere over, hvilken rolle GAI har spillet i projektet. 

  • Hvis du er usikker på, hvordan GAI kan implementeres i dit projekt, så kan du i første omgang søge inspiration og vejledning på AU Educate. Alternativt kan du kontakte din uddannelsesansvarlige. 

GAI og fortrolige data 

Det er stadig den studerendes opgave at forholde sig kritisk til alt, der bruges i projektet – om det er fra GAI eller andre informationskilder. 

Arbejder den studerende med fortroligt, personligt, ikke-anonymiseret indhold, eller indhold, der er belagt med ophavsret, så bør det ikke deles det med en GAI-teknologi. AU har for nuværende ikke GDPR-godkendt eller indgået en databehandleraftale med GAI-teknologier. Det betyder, at mange af GAI-teknologierne indsamler og behandler almindelige persondata i USA for at forbedre teknologierne. Det er derfor vigtigt at være særligt opmærksom på følsomheden af data.