Status for Nature-sagen

Der er fremkommet nye kritikpunkter af forskningspraksis omkring den såkaldte Nature-sag. På anbefaling af den lokale rådgiver for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed er disse kritikpunkter nu blevet forelagt Praksisudvalget til vurdering.

Foto: AU Foto
Foto: AU Foto

En videnskabelig artikel fra 2016 i tidsskriftet Nature er blevet omdrejningspunkt for faglig kritik og uenighed mellem forskere på AU. Sagens forløb er tidligere beskrevet. Her fremførte jeg, at der nu pågik et arbejde med sikre, at alle kritik- og tvivlspunkter i sagen var tilstrækkeligt belyst.

Det er som led i dette arbejde, at jeg og institutlederen for Institut for Fysik og Astronomi har fået forelagt nye konkrete kritikpunkter. Vi har rådført os med en af fakultetets rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed om kritikpunkterne. På anbefaling af rådgiveren har jeg efterfølgende bedt Praksisudvalget foretage en vurdering af kritikpunkterne, og vi afventer nu Praksisudvalgets arbejde og konklusion.

Nature-sagens forløb har vist, at det er meget vigtigt, at vi løbende taler sammen om, hvordan vi bedst bedriver, diskuterer og kritiserer forskning.