Pionerånd, nysgerrighed og ambition er Nats røde tråd

Natural Sciences’ nye kernefortælling rummer fakultetets historie og et gennemgående tema fra dengang og til i dag. Kernefortællingen tager udgangspunkt i fakultetets unikke position og styrker og viser vejen til fremtidens Nat.

Nøgleordene for Natural Sciences er pionerånd, nysgerrighed og ambition, siger Kristian Pedersen, dekan for Faculty of Natural Sciences. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto
Nøgleordene for Natural Sciences er pionerånd, nysgerrighed og ambition, siger Kristian Pedersen, dekan for Faculty of Natural Sciences. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

I arbejdet med at formulere Nats kernefortælling er fakultetets styrker og særlige kendetegn trådt klart frem. Et af kendetegnene er den særlige pionerånd, der hersker på fakultetet, og som har tråde helt tilbage til Aarhus Universitets spæde begyndelse.  

”Dengang som nu er nøgleordene pionerånd, nysgerrighed og ambition. Den nye kernefortælling beskriver med afsæt i fakultetets historie vores kultur og vores fælles retning som fakultet” siger Kristian Pedersen, dekan for Faculty of Natural Sciences. 

Gruppen af forskere, undervisere, politikere og erhvervs- og organisationsfolk, der i 1928 skabte Aarhus Universitet, var i den grad pionerer, og det samme var de naturvidenskabelige foregangsmænd, som skabte de første dele af Det Naturvidenskabelige Fakultet. De var alle drevet af den gode ide og ambitionen om at opnå og levere viden på internationalt niveau i Aarhus. 

Den ambition og de visioner er stadig grundstenene for Natural Sciences den dag i dag.  

Forskning og uddannelse i verdensklasse 

Fakultetets kernefortælling udfolder netop, at?det er nysgerrigheden, excellent forskning og høje ambitioner, der skal sikre os fremtidens uddannelser af højeste kvalitet, flere og større forskningsresultater, internationalt samarbejde og evnen til at tiltrække, fastholde og udvikle talenter.? 

”Visionen for?Nat?er, at?vi skaber det bedste miljø for, at dygtige forskere og studerende kan excellere inden for deres felt. Vi skal både have forskning og uddannelse i verdensklasse.?Samtidigt er?det en klar ambition,?at Nat bidrager til nye erkendelser og teknologier, der er med til at løse samfundsmæssige udfordringer, f.eks. ?i forhold til den?grønne omstilling, digital transformation?og?bekæmpelse af infektionssygdomme.?Det skal vi skabe?de bedst mulige?rammer for?på Nat,” siger Kristian Pedersen.?? 

Unikke Nat 

Rammerne er i høj grad allerede til stede på Nat, og noget af det, der er med til at gøre Natural Sciences til et unikt forskningsmiljø, er den gode forskningsinfrastruktur, de studerendes muligheder for at blive involveret i forskningen og den flade struktur. 

”Desuden er vi fantastisk gode til at samarbejde på tværs af institutter og fakulteter, og vi har og udbygger til stadighed grundforskning af højeste kvalitet. Det er grundlaget for, at den interdisciplinære forskning og samarbejde har rigtigt gode kår hos os,” siger Kristian Pedersen og fortsætter: 

”Samtidigt har vores studerende og uddannelser også en meget høj kvalitet, og vi kan være stolte af, at pionerånden lever i bedste velgående på hele Nat.”  

Arbejdet med strategien og kernefortællingen skal sikre Nat et endnu klarere ståsted i arbejdet med at skabe fremtidens pioner-initiativer – ligesom det blev gjort med bl.a. iNANO, IT-byen Katrinebjerg, Offentlige Foredrag i Naturvidenskab og senest med Open Science-konceptet.