ODIN indbyder forskere fra Natural Sciences til åben innovation med medicinalfirmaer

Aarhus Universitet og en række internationale lægemiddelproducenter går sammen i et banebrydende, åbent forskningssamarbejde, ODIN, som Novo Nordisk Fonden støtter med 54,5 mio. kr. Projektet inddrager forskere fra de tre fakulteter Nat, Tech og Health, og data og resultater fra samarbejdet stilles åbent og gratis til rådighed for omverden. Ambitionen er at udnytte den kollektive viden fra alle de forskere, der deltager i ODIN, og på sigt skabe innovation til gavn for patienter, industri og samfund.

Portrætfoto af Jørgen Kjems.
Professor Jørgen Kjems var med til at udvikle ODIN-konceptet. Foto: Peter F. Gammelby, AU
Portrætfoto af Marie Louise Conradsen
Marie Louise Conradsen har så småt indledt en turne til de tre fakulteters institutter for at ”rekruttere” forskere til samarbejdet. Foto: AU

ODIN står for Open Discovery Innovation Network, og her dækker ordet innovation både den måde, forskerne og virksomhederne skal samarbejde på, og resultaterne af deres samarbejde.

ODIN er et pilotprojekt, som i løbet af de næste tre år skal være et frirum, hvor de deltagende forskere og virksomheder kan samarbejde uden patentreglernes begrænsende rammer.

Det kan de gøre ved at fokusere samarbejdet på de tidlige faser af udviklingen af nye lægemidler, herunder identifikation af biomarkører, og skabe fælles viden, som det ikke betaler sig at patentere, men som kan blive til byggesten i udviklingen af fremtidige lægemidler. Et andet fokus for samarbejdet vil være at forstå hvordan ny medicin virker på celleniveau.

Samarbejdet skal munde ud i en hurtigere og mere effektiv innovation af lægemidler på globalt plan ved at skabe et stærkt fundament af grundlæggende viden og værktøjer, som alle får adgang til – også virksomhedernes konkurrenter.

Alle er velkomne

Netværket består foreløbig af forskere fra Natural Sciences, Technical Sciences og Health samt ni industripartnere, bl.a. Novo Nordisk A/S, LEO Pharma A/S, H. Lundbeck A/S, Boehringer Ingelheim GmbH og Nordic Bioscience A/S. Men alle medicinal-virksomheder kan melde sig gratis til.

De 54,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere ODINs administration og universitetets del af forskningsprojekterne i tre år. Virksomhederne bidrager med f.eks. viden, teknologi, materialer (fx screeningsbiblioteker), samt viden om automatisering med videre.

”ODIN giver vores forskere og virksomheder mulighed for at samarbejde om komplekse problemer, de ikke ville kunne klare på egen hånd. Platformen giver også mulighed for at trække på mange hjerner fra forskellige discipliner og virksomheder – så vi hurtigere kan overføre kendte metoder fra et forskningsfelt på nye problemer i et andet, eller finde helt nye måder at undersøge ”gamle” udfordringer,” forklarer Marie Louise Conradsen, som er Head of Open Science på Nat-Tech fakulteterne og leder ODIN-projektet.

Forskerne er ansat på Aarhus Universitet, ikke ODIN, og deltager frivilligt ud fra deres faglige interesse. Helt fri leg i sandkassen bliver der dog ikke tale om. En fælles komite skal vurdere hvert enkelt projekt, inden den giver grønt lys og penge til det. Projekterne må f.eks. ikke kun gavne enkelt-virksomheder.

Marie Louise Conradsen er i færd med at oprette et sekretariat med tre medarbejdere, og har så småt indledt en turne til de tre fakulteters institutter for at ”rekruttere” forskere til samarbejdet.

Kjems er klar

Professor Jørgen Kjems fra Interdisciplinary Nanoscience Centre (iNANO), Institut for Molekylærbiologi og Genetik er klar til at foreslå et åbent samarbejde med et medicinalfirma om at finde nye biomarkører for en sygdom, der ellers er notorisk svært at diagnosticere uden ubehagelige biopsier, og medicins biologiske virkemåder.

Jørgen Kjems har sammen med blandt andre Henrik Birkedal og Victoria Birkedal, begge fra både Institut for Kemi og iNANO, været med til at udvikle ODIN-konceptet.

Og han ser mange fordele ved det åbne samarbejde i ODIN:

”I dag ved vi, at den bedste metode til at forstå den grundliggende årsag til sygdomme er at belyse den fra mange forskellige sider. I et åbent forskningsmiljø som ODIN kan forskerne hurtigt trække på data fra andre kilder og derved hurtigere opdage helt nye sammenhænge og sygdomsmarkører. Det betyder bedre og hurtigere diagnoser af sygdomme for patienterne. Og ved at gøre alle resultater tilgængelige for alle slipper man for udarbejdelse af langstrakte juridiske aftaler, før man kan gå i gang. Derved opnår man resultater hurtigere, hvilket i sidste ende også er til fordel for patienterne,” siger Jørgen Kjems.


Kontakt:

Marie Louise Conradsen,  Head of Open Science

Mail: mlco@au.dk

Telefon: 9350 8496