Ny studieleder på Faculty of Natural Sciences

Trolle Linderoth er udnævnt som ny studieleder pr. 1 juni 2022

Trolle René Linderoth (AU Foto)

I rollen som studieleder skal Trolle Linderoth, lektor tilknyttet Institut for Fysik og Astronomi samt iNANO, i samarbejde med studienævn, uddannelsesadministration og uddannelsesansvarlige varetage den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne ved Faculty of Natural Sciences.

”Jeg glæder mig til at komme i gang med det vigtige arbejde. Vi skal blive ved med sammen at arbejde for, at vi kan udbyde de bedste tænkelige uddannelser her på fakultetet,” siger Trolle Linderoth.

Uddannelsesområdet er ikke fremmed for den nye studieleder. Trolle Linderoth har bl.a. været med til at opbygge den interdisciplinære uddannelse i nanoscience på AU, undervist og vejledt studerende og været uddannelsesansvarlig på iNANO siden 2006.

Prodekan for uddannelse glæder sig

Hidtil har Prodekan for uddannelse Kristine Kilså fungeret som konstitueret studieleder for NAT’s uddannelser (Molekylær Medicin undtaget).

Prodekanen glæder sig over, at Trolle Linderoth nu overtager posten.

”Trolle Linderoth har ikke bare en stærk uddannelsesprofil, men også et stort kendskab til vores fakultet. At han nu bliver NAT’s studieleder vil i den grad komme vores uddannelser – og vores studerende – til gode,” siger Kristine Kilså.

Det er Dekanen, som udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra det eller de berørte studienævn. Studielederen udpeges blandt de heltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Udpegning sker for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse. Trolle Linderoth bliver studieleder på deltid (50%) for stadig at kunne varetage sine øvrige opgaver som lektor.