Ny Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i Quantum Technologies and Engineering på vej til Natural Sciences

På Institut for Fysik og Astronomi glæder man sig til at tage imod de internationale studerende og undervise dem i kvanteteknologier.

Foto: Lars Kruse: AU Foto

På Institut for Fysik og Astronomi kan man i 2023 se frem til at byde velkommen til et hold af internationale studerende på en ny Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i Quantum Technologies and Engineering.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Université de Bourgogne i Frankrig, Technische Universität Kaiserslautern i Tyskland og Aarhus Universitet.  De omkring 20 studerende, som udgør kandidatuddannelsens første hold, begynder i efteråret 2022 deres studier på Université de Bourgogne. Herefter har de mulighed for at tage valgfag på hhv. Technische Universität Kaiserslautern og på AU.

” Hos os skal de studerende have undervisning i eksperimentelle muligheder for at undersøge eller udvikle kvanteteknologier. Vi har særligt stærke kompetencer inden for den gren af kvanteforskningen, så det er derfor, vi står for netop den del af uddannelsen”, fortæller lektor på Institut for Fysik og Astronomi Jan Joachin Arlt, som står for Erasmus Mundus-uddannelsen på AU.

Det er ikke tilfældigt, at den ny kandidatuddannelse handler om kvanteteknologier. Den er nemlig sat i søen på baggrund af et enormt potentiale inden for kvantevidenskaben.

”Den nye uddannelse er vigtig, fordi vi står overfor en kvanterevolution. Gennem de sidste 20 år har vi fået en bedre forståelse af kvantevidenskaben, og vi mener, at der er en ny bølge af kvanteteknologier på vej. Derfor skal vi have uddannet folk til at arbejde med det i samfundet”, siger Jan Joachim Arlt.
 

Erasmus Mundus-samarbejdet styrker internationalisering på Nat

Selvom samarbejdet om den nye kandidatuddannelse er europæisk, kan studerende fra hele verden søge om optagelse på uddannelsen.

”Det giver en dejlig internationalisering. Der kommer studerende fra hele verden, som kan komme til at lave noget god og spændende forskning på højt niveau. Og så er det selvfølgelig min forhåbning, at der kommer nogle gode ph.d.- kandidater ud af det senere, og måske giver det i sidste ende god arbejdskraft til Danmark. Men det kan man jo ikke vide endnu”, siger Jan Joachin Arlt.

Samarbejdet med Université de Bourgogne og Technische Universität Kaiserslautern glæder ligeledes prodekan for uddannelse Kristine Kilså.  

”Jeg ser frem til samarbejdet. Det er utrolig vigtigt for os at arbejde med internationalisering i vores uddannelser og i vores forskning. Det giver stor værdi på flere niveauer, både for vores forsknings- og undervisningsmiljøer og for vores studerende. Det er Erasmus Mundus-uddannelsen et godt eksempel på”, siger hun.