Nats uddannelsesdag 2022: Fra elev til studerende

Nat inviterer alle undervisere til uddannelsesdag den 18. januar 2022. Dagen er arrangeret i samarbejde med Uddannelsesforum og Center for Educational Development (CED).

Uddannelsesdag på Nat foregår den 18. januar 2022.

Nats uddannelsesdag er planlagt af Uddannelsesforum og CED og bliver den 18. januar kl 13-16 i Stakladen. Temaet for dagen er, hvordan man går fra at være elev til at blive studerende, og hvad vi kan gøre i den overgang. Eftermiddagen bliver en blanding af oplæg og diskussioner, og sproget bliver en blanding af dansk og engelsk.

Program:

13.00-13.15: Velkomst ved prodekan for uddannelse Kristine Kilså

13.15-14.15: Becoming a university student, præsentation ved professor Paul Ashwin, Lancaster University (in English)

14.15-14.45: Kaffe og netværk

14.45-15.15: Tilrettelæggelse af førsteårsundervisning, præsentation ved Laura Cordes Felby, Aarhus Universitet (in Danish, hand-outs in English)

15.15-15.45: Gruppediskussioner/Discussions in groups on how to facilitate the high-school students to become a university student (in Danish and in English)

15.45-16.00: Afslutning ved dekan Kristian Pedersen

16.00: Afrunding af dagen med forfriskninger og snacks (optional)

Om oplæggene

Becoming a university student

The keynote will focus on the becoming and being of first year students. The keynote will provide different perspectives on structural dimensions of becoming a student, including how the curricula in a university can be designed in ways that help to transform students’ understanding of themselves and the world. In addition the keynote will focus on who the students are – and our presumptions about them – as well as the purposes of education and the overall educational responsibilities.

Tilrettelæggelse af førsteårs-undervisning

I uddannelsesdagens anden del fokuseres der på førsteårsundervisningen på Nat. Der gives en introduktion til en række områder, som forskningen peger på er særlig vigtige for at understøtte en vellykket transition fra elev til studerende, herunder hvordan det konkret kan indtænkes i undervisningen på Nat. Disse tiltag bliver grundlaget for diskussion og arbejde i grupperne, hvor vi ser på mulige måder at få det ind i undervisningsforløbet på første semester.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesdagen foregår den 18. januar kl. 13-16

Sted: Stakladen, byg. 1423, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus