Nats ph.d.-skole trækker i arbejdstøjet: Vil være endnu bedre

En ny, international evaluering giver Aarhus Universitets fem ph.d.-skoler gode karakterer. Der kommer nemlig fremragende ph.d.-studerende og ph.d.-dimittender ud af skolerne, som er velorganiserede og af høj kvalitet. Men det kan gøres bedre, mener de på Graduate School of Natural Sciences, GSNS.

Foto: Ida Marie Jensen

Fremragende vejledere, stærke forskningsmiljøer og en velfungerende administration. Det er nogle af de faktorer, der gør, at Graduate School of Natural Sciences og ph.d.-uddannelsen får gode karakterer i en ny, international evaluering, der er gennemført i efteråret. Men til trods for den høje kvalitet sætter GSNS nu gang i en handleplan, der skal gøre skolen endnu bedre.

Samme internationale undersøgelse afslørede nemlig også nogle udfordringer som begrænset trivsel blandt de ph.d.-studerende og manglende repræsentation i udvalg. Derfor har Ph.d.-udvalget på Nat udformet en handleplan, som nu er i høring.

”Med handleplanen ønsker vi at skabe solide rammer for at videreudvikle ph.d.-skolen og øge den generelle trivsel. Vi ønsker også at højne repræsentationen af ph.d.-studerende i skolens udvalg og tage fat på konkrete udfordringer. Jeg håber, at mange af jer vil engagere jer i udarbejdelse af handleplanen og dele jeres ideer via høringen,” siger prodekan for forskning, David Lundbek Egholm.

Alle ph.d.-studerende og vejledere inviteres til at kommentere planen og komme med forslag til nye tiltag via høringen, ligesom Nat’s otte ph.d.-programudvalg samt Akademisk Råd og FSU inddrages i høringen. Læs mere om handleplanen og resultaterne af trivselsundersøgelsen blandt ph.d.-studerende samt den internationale gennemgang af GSNS.

Høringsperioden udløber den 24. januar 2022, hvorefter den reviderede handlingsplan vil blive forelagt fakultetsledelsen.

Gode karakterer til AU’s fem ph.d.-skoler

Ph.d.-skolerne på Aarhus Universitet er velorganiserede og har høj international kvalitet. Samtidig skal ph.d.-skolerne arbejde videre med de strukturelle rammer, der understøtter bl.a. trivsel. Det viser en ny, international evaluering af Aarhus Universitets fem ph.d.-skoler.

Sådan lyder hovedkonklusionerne i den internationale evaluering af ph.d.-uddannelserne, som er gennemført i dette efterår, og som AU ifølge universitetsloven skal gennemføre hvert femte år.

Læs mere om den internationale evaluering af de fem ph.d.-skoler her.