Lukning af døre i forbindelse med Danmarks Største Fredagsbar

Fredag den 9. september 2022 vil skallen for en række bygninger blive aflåst. Det kræver medarbejderkort at komme ind. Se hvilke bygninger det drejer sig om her.

Foto: Natural Sciences

I forbindelse med Danmarks største Fredagsbar i Universitetsparken fredag den 9. september 2022, vil skallen for følgende bygninger blive aflåst:

1120-1122 – aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes

1130-1135 (Biokæden) – aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes

1170 - 1172 – aflåst fra kl. 12:00, herefter kan medarbejderadgang benyttes

1220-1223 (Biohuset) – aflåst hele dagen, medarbejderadgang kan benyttes

1510-1515 (Kemi) – aflåst fra kl. 14:15, herefter kan medarbejderadgang benyttes

1520-1550 (Fysik, Matematisk, Biologi) – aflåst fra kl. 14:15, herefter kan medarbejderadgang benyttes

Udover at lukke for de studerendes adgang, vil der være vagter på ovennævnte bygninger i tidsrummet 12:00-02:00. Ansatte vil stadigvæk have adgang til bygningerne via deres adgangskort.  

ALT festligt aktivitet i bygningerne vil blive stoppet af vagterne, uanset om det er studerende eller medarbejdere (dette gælder også en fredagsøl).

Har  man et arrangement i sine bygninger, som allerede er planlagt, bedes man kontakte Maria Svenstrup Harder msh@au.dk hurtigst muligt. Arrangementer/aktiviteter som ikke er indmeldt, vil blive stoppet af vagterne uden varsel.