Institutledere ansat på Geoscience og på Biologi

Jan Piotrowski er ansat som institutleder på Institut for Geoscience og Hans Brix er ansat på Institut for Biologi.

Hans Brix (t.v.) har været institutleder på Institut for Bioscience siden 2014 og er nu ansat som institutleder på Institut for Biologi. Jan Piotrowski er ansat som institutleder på Geoscience, hvor han har været konstitueret siden sommeren 2019. (Foto: AU Foto)

Institut for Geoscience

Jan Piotrowski blev i sommeren 2019 konstitueret i rollen som institutleder på Institut for Geoscience, hvor han tog over efter Søren Bom Nielsen. Efter opslag af institutlederstillingen er han blevet ansat pr. 1. april 2020 på en åremålsansættelse for fire år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

Jan Piotrowski har været ansat som professor ved Institut for Geoscience på Aarhus Universitet siden 1999. Inden da havde han haft sin forskerkarriere i Tyskland, primært ved universitetet i Kiel, hvor han tog sin ph.d.-grad, men også ved universiteter i Canada og Storbritannien.

Jan Piotrowski forskningsmæssige baggrund er inden for kvarternær geologi, glacial geologi og sedimentologi.

Institut for Biologi

Hans Brix har sammen med Peter Henriksen været institutleder for Institut for Bioscience siden 2014. Ved delingen af Institut for Bioscience i forbindelse med fakultetsdelingen 1. januar 2020 blev Hans Brix konstitueret som institutleder for det nye Institut for Biologi og institutlederstillingen blev slået op. Nu er han så ansat som institutleder pr. 1. juni på en åremålsansættelse for tre år med mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

Hans Brix er botaniker og blev professor i plantebiologi i 2006. I mere end 10 år var han sektionsleder for plantebiologerne på det tidligere Biologisk Institut.