Feedback-tema gav gode drøftelser og spændende spørgsmål til årets uddannelsesdag

NAT's Uddannelsesforum har netop afholdt uddannelsesdag for fakultetets undervisere og medarbejdere, der arbejder med undervisning.

Studerende ønsker generelt mere og bedre feedback. Men hvordan kan man som underviser sikre den gode feedback i dagligdagen?

Sådan lød udfordringen på Faculty of Natural Sciences’ årlige uddannelsesdag, som fandt sted tirsdag d. 10. januar. Temaet for dagen var feedback til studerende og det samlede nysgerrige undervisere fra alle Nats institutter.

”Jeg er rigtig glad for at se, at opbakningen til vores uddannelsesdag fortsætter. Feedback er noget, som uundgåeligt fylder meget i enhver undervisers dagligdag. Det er også noget, som vi måske ikke altid får reflekteret over hvordan vi gør. Derfor er det vigtigt for mig, at vi kan hjælpe og inspirere hinanden på tværs af fakultetet, så vi kan give vores studerende en god og brugbar feedback, ” siger prodekan for uddannelse Kristine Kilså.

Paradigmeskift i nutidens feedback-kultur

Dagen startede i Aulaen, hvor Centre for Educational Development (CED) kunne præsentere et oplæg fra professor David Boud, som er Alfred Deakin Professor og grundlægger af Centre for Research in Assessment and Digital Learning på Deakin Universitet, Australien.

Oplægget 'Nytænkning af feedback, der understøtter studerendes læring’ satte fokus på det paradigmeskifte fra underviser-centreret feedback til læringscentreret feedback, som han arbejder med.

Der var mange gode spørgsmål fra salen efter oplægget. Bl.a. om et af tidens store samtaleemner: hvilken effekt ChatGPT og andre fremtidige AI-løsninger har på måden opgaver og feedback bliver udarbejdet fremover.

Ifølge professoren skal man som underviser overveje, hvad man egentlig gerne vil teste de studerende i – og at der ikke er nogen grund til at eksaminere dem i noget, de kan få svar på fra en chatbot.

”Det er ikke noget nyt, at der findes AI i vores hverdag. Det nye er, at det har indflydelse på undervisningsområdet. Det handler derfor om at tilpasse sig denne nye virkelighed, præcist som vi har gjort med alle de andre ting,” lød det fra en fortrøstningsfuld David Boud.

Workshop for Nat-undervisere

Herefter bød dagen på frokost og siden en workshop i Stakladen for undervisere på Natural Sciences.

Her mødtes undervisere, uddannelsesinteresserede og medlemmer af Uddannelsesforum i mindre grupper til drøftelser af konkrete eksempler på feedback i undervisningen. Alle var instruerede i at sætte sig sammen med nogen, man ikke kendte i forvejen – eller nogen, man gerne ville lære af.

I grupperne blev det diskuteret, hvordan feedbacken kan forbedres og hvilke dele af den, der allerede virker. Dels ved at lade sig inspirere af andre former for feedback-løsninger på kurser hos andre institutter, men også ved at bruge konkrete løsningsforslag fra David Bouds oplæg og forskning.

Herudover kunne de deltagende søge inspiration ved små borde med præsentationer af bl.a. brug af Padlet, Eduflow og quizzer i Brightspace.

 

Det er muliggt at få Professor David Bouds slides og en video af oplægget. Skriv til CED’s fakultetskoordinator for Natural Science, Annika Büchert Lindberg, hvis du er interesseret. 

Uddannelsesdagen er en fast tradition på Natural Sciences, som næste år vil tage et nyt emne op.