Dekanen besøger institutterne på Natural Sciences

I september kommer dekan Kristian Pedersen på en længe ventet besøgsrunde til fakultetets institutter og enheder. Formålet er at hilse på institutterne og introducere den kommende strategiproces. På møderne vil der være rig mulighed for at deltage i dialogen og stille spørgsmål.

Link til foto
Dekan Kristian Pedersen, Faculty of Natural Sciences. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Lige siden Kristian Pedersen tiltrådte som dekan for Faculty of Natural Sciences 1. april 2020 har han set frem til at besøge fakultetets enheder og komme i dialog med medarbejderne

Nu er planen for besøgsrunden klar, og dekanen vil i de kommende uger invitere medarbejderne til fællesmøder på de enkelte institutter og i administrationscenteret. Møderne vil blive afviklet iht. corona-restriktionerne for de pågældende lokaler. Nærmere information udsendes lokalt.

Kristian Pedersen glæder sig til at møde fakultetets medarbejdere og håber, at så mange som muligt vil møde op og deltage i dialogen. Se hans videoinvitation her.

Fakultetets strategiproces

På besøgsrunden vil dekanen fortælle om sine tanker for Faculty of Natural Sciences og baggrunden den strategiproces, som vil forløbe henover efteråret og vinteren. Målet med strategien er at lægge et overordnet spor for, hvor fakultetet skal hen i det kommende årti – en fælles retning.

Ud over dialogmøderne vil der som led i strategiprocessen også være drøftelser i fakultetets og institutterne forskellige råd og organer i den kommende tid.

Strategiprocessen vil munde ud i et kort strategipapir, der beskriver hvem vi er som fakultet og hvor vi gerne vil hen. Strategien for Faculty of Natural Sciences skal fungere i samspil med de lokale strategier på institutterne og med AU’s overordnede strategi.

”Noget af det vigtigste ved en strategi er ikke nødvendigvis det produkt, der kommer ud af det, men de gode dialoger og den snak og erkendelse der kommer i processen. Derfor håber jeg meget at I vil tage jer tid til at gå ind i dialogen sammen med mig og kolleger og studerende og diskutere hvordan vi former vores strategi fremover”, siger Kristian Pedersen.

Datoer for besøgsrunde til institutterne:

  • Institut for Biologi: Fredag 11. september
  • Institut for Datalogi: Tirsdag 6. oktober
  • Institut for Fysik og Astronomi: Torsdag 9. september
  • Institut for Geoscience: Fredag 11. september
  • Institut for Kemi:  Fredag 11. september
  • Institut for Matematik:  Onsdag 16. september
  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik:  Onsdag 16. september
  • iNANO: Mandag 5. oktober
  • Administrationscenter Nat-Tech: Under planlægning

Nærmere information om lokaler meldes ud lokalt på enhederne snarest.