BiRC bliver en del af MBG

Fra 1. juli vil Center for Bioinformatic (BiRC) være en del af Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG). Det sker for at styrke både forskning og uddannelse. Alle medarbejdere fortsætter med samme opgaver som hidtil, og brandet BiRC videreføres som en selvstændig enhed.

”Der er allerede mange gode, faglige samarbejder mellem BiRC og MBG, som jeg håber vil kunne vokse og udvikle sig med den kommende sammenlægning. BiRC fortsætter som det stærke og selvstændige brand, det er i dag – og alle medarbejdere fortsætter med sammen opgaver og bliver i deres nuværende lokaler,” siger dekan Kristian Pedersen.

Den nye organisering skal give BiRC et bedre afsæt for at realisere sit potentiale og fortsætte de gode initiativer.

Det har været vigtigt for de forskellige dele af samarbejdsudvalgene, at sammenlægningen ikke er en spareøvelse – og at den stærke tværfaglighed i BiRC fastholdes i den nye organisering.

”Jeg vil gerne kvittere for de gode input fra medarbejderne hele vejen rundt, og samtidig understrege, at sammenlægningen skal styrke BiRC – det er ikke en spareøvelse,” siger Kristian Pedersen og følger op:

”Det tværfaglig og tværfakultære er en af BiRCs væsentligste styrker. Medarbejderne fra BiRC binder aktiviteter inden for bioinformatik sammen på tværs af fakulteter og institutter, og er med til at integrere forskning og undervisning i bioinformatik på tværs af AU. Alt det skal vi holde fast i.”