Arbejdsmiljøorganisation på Natural Sciences

Fakultetets og lokale arbejdsmiljøudvalg (FAMU og LAMU) arbejder målrettet for at fremme det gode arbejdsmiljø.

Hvert tredje år vurderes arbejdsmiljøet på fakultetet, institutter og centre i en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), hvorefter arbejdsmiljøudvalgene sammen med samarbejdsudvalgene håndterer eventuelle udfordringer og fremmer initiativer for det gode arbejdsmiljø.


Arbejdsmiljøorganisation

AMO medlemmer

FAMU

LAMU

AMG

Opdateret den 18.04.2023