Arbejdsmiljøorganisation på Natural Sciences

Fakultetets og lokale arbejdsmiljøudvalg (FAMU og LAMU) arbejder målrettet for at fremme det gode arbejdsmiljø.

Hvert tredje år vurderes arbejdsmiljøet på fakultetet, institutter og centre i en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), hvorefter arbejdsmiljøudvalgene sammen med samarbejdsudvalgene håndterer eventuelle udfordringer og fremmer initiativer for det gode arbejdsmiljø.


Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøet er i fokus både lokalt på institutter, centre og på fakultetet. Der findes derfor arbejdsmiljøudvalg lokalt (LAMU) og på fakultetet (FAMU). Fakultetets udvalg består af repræsentanter fra de lokale udvalg.

AMO medlemmer

FAMU

LAMU

AMG

Opdateret den 01.03.2021