Arbejdsmiljøorganisation på Natural Sciences

Fakultetets og lokale arbejdsmiljøudvalg (FAMU og LAMU) arbejder målrettet for at fremme det gode arbejdsmiljø.

Hvert tredje år vurderes arbejdsmiljøet på fakultetet, institutter og centre i en såkaldt arbejdspladsvurdering (APV), hvorefter arbejdsmiljøudvalgene sammen med samarbejdsudvalgene håndterer eventuelle udfordringer og fremmer initiativer for det gode arbejdsmiljø.


Arbejdsmiljøorganisation

AMO medlemmer

FAMU Opdateret den 08.04.2024

LAMU Opdateret den 08.04.2024

AMG Opdateret den 08.04.2024