Strategiprocessen på fakultetet er godt i gang

Processen med at udvikle en ny fakultetsstrategi, der skal sætte retningen for NAT frem til 2030, går nu ind i næste fase, hvor fakultetsledelsen arbejder videre med de mange gode input fra institutternes workshops. Samtidig er der sat gang i en række fokusgrupper, som skal give input, visioner og tanker til fakultetets kernefortælling og strategi.

Dekan Kristian Pedersen, Faculty of Natural Sciences. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

NATs otte institutter har i løbet af de seneste to uger afholdt strategiworkshops, hvor medarbejderne er kommet med input til, hvilke håb og drømme, de har for fakultetet samt hvilke elementer i instituttets strategi der bedst løses på fakultetsniveau.

Alle workshops blev afholdt online og har fulgt det samme format på alle institutter. Dekan Kristian Pedersen glæder sig over den entusiasme, medarbejderne har lagt i arbejdet, og ser frem til at inddrage forslagene i den videre proces:

”Den inddragende del af strategiprocessen, hvor vi starter med at drømme og tænke nye idéer, er for mig selve fundamentet for en visionær strategi. Dernæst skal tankerne konkretiseres og tilpasses virkeligheden, så vi ender med en fælles fakultetsstrategi, der er både ambitiøs og vedkommende. Derfor har det været meget opløftende at opleve det engagement og den lyst til at bidrage, som vi har set på institutternes workshops, og det vil jeg gerne sige alle tak for”, siger Kristian Pedersen.

Næste skridt i processen er at fakultetsledelsen samler de input, der er kommet fra institutterne og arbejder dem ind i en fælles retning for fakultetet.

I de kommende uger bliver der afholdt en række fokusgruppemøder på tværs af fakultetets fagområder. Der er både nedsat fokusgrupper for lektorer, internationale medarbejdere og tenure track-adjunkter, ligesom der også vil være fokusgrupper med gymnasierektorer, repræsentanter fra virksomheder og formændene for de internationale evalueringspaneler, som har deltaget i institutternes evalueringer. Fokusgrupperne skal ligeledes give input, visioner og tanker til fakultetets kernefortælling og strategi.

Lige efter nytår vil professorerne ved alle institutter på Nat blive inviteret til en drøftelse af temaer i strategien og prioritering af de strategiske indsatser.

Inputs fra både institutworkshops, fokusgrupper og professorerne vil komme til at indgå i fakultetsledelsens videre arbejde med at udforme et endeligt udkast til en strategi for NAT frem mod 2030.

Det forventes at udkastet til den nye strategi er klar til at blive sendt i høring på fakultetet i starten af 2021.