Stabil interesse for naturvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet

Som forventet er søgningen til landets videregående uddannelser faldet en smule i år, efter genåbningen af samfundet har givet de unge flere muligheder for fx at tage sabbatår. De foreløbige tal viser dog, at der fortsat er mange, der gerne vil læse på de naturvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet.

Prodekan for uddannelse på Faculty of Natural Sciences, Kristine Kilså, mener, at det er naturligt, at der er et lille fald i antallet af ansøgere til de naturvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet efter et år med corona-restriktioner. Foto: Ida
Prodekan for uddannelse på Faculty of Natural Sciences, Kristine Kilså, mener, at det er naturligt, at der er et lille fald i antallet af ansøgere til de naturvidenskabelige uddannelser på Aarhus Universitet efter et år med corona-restriktioner. Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

Den 5. juli kl. 12.00 var sidste frist for ansøgning til en videregående uddannelse i hele landet, og de foreløbige tal viser, at uddannelser på Natural Sciences har fået en smule færre 1. prioritetsansøgninger end sidste år. Men sammenligner man med tallet for 2019 i stedet, ser det mere stabilt ud.

”Sidste år havde vi en historisk optag til dels pga. corona-nedlukningen, som gjorde, at de unge mennesker ikke havde så mange muligheder, som de plejer for at tage sabbatår eller lave andre ting, dels fordi der blev oprettet mange flere studiepladser. Det var medvirkende til, at ansøgningstallet blev endnu højere. Derfor er det naturligt, at der er færre ansøgere i år,” siger Kristine Kilså, prodekan for uddannelse på Faculty of Natural Sciences på Aarhus Universitet.

Det er ikke alle uddannelser på Natural Sciences, som har modtaget færre ansøgninger. Det biovidenskabelige område har tiltrukket flere ansøgere (18-33%) ligesom også det fysiske og geovidenskabelige område (15-39%).

Vi er klar, når I er klar

Trods den samlede tilbagegang i antallet af ansøgninger til uddannelser på fakultetet er prodekanen for uddannelse på Faculty of Natural Sciences positiv omkring ansøgertallet.

”Jeg forstår godt, at tidligere gymnasieelever, der har haft et år med online undervisning, har brug for at komme ud og prøve sig selv af i virkeligheden. Det kan jeg på ingen måde bebrejde dem. Faktisk synes jeg, at det er flot, at der alligevel er så mange, der gerne vil læse videre hos os, ” siger Kristine Kilså og fortsætter:

”Vi vil selvfølgelig gerne have ENDNU flere til at læse på vores uddannelser, for de er ikke bare spændende, men også vigtige. Det er i naturvidenskaben – og STEM-fagene generelt – at vi skal finde svarene på nogle af de svære samfundsudfordringer, som vi står over for i Danmark og på globalt plan. Derfor kan jeg kun sige, at vi er klar til at tage godt imod jer, når I er klar,” siger Kristine Kilså.

Den endelige opgørelse for antallet af ansøgninger via kvote 1 foreligger senere i denne uge. Ansøgerne får svar på deres ansøgninger den 28. juli.