Spark nye idéer i gang!

Den danske del af mentor-programmet SPARK, har netop åbnet for nye ansøgninger til deres tilbud om støtte i den tidlige fase af nye idéer til samarbejde og innovation mellem universitet og erhverv inden for life science. Deadline er i begyndelsen af oktober.

På illustrationen kan ses, hvordan SPARK præsenterer tilbuddet til medlemmerne. (ill: SPARK)

SPARK Danmark er et internationalt samarbejde mellem fem danske universiteter, hvori Aarhus Universitet indgår, og en række kommercielle aktører, der har til formål at støtte nye projekters opstart inden for life-science områderne. Udgangspunktet er at formidle kontakt mellem viden og virksomhed, og understøtte yderligere forskning og udvikling af nye idéer til kommercialisering af nye projekter.

Der er nu mulighed for at ansøge om at komme med i netværket og få gavn af de mange tilbud, der findes i netværket: det være sig for eksempel adgang til løbende uddannelsesarrangementer, specielt planlagte mentor-ordninger og større netværksarrangementer i SPARK Danmark og SPARK Nordic.

Ansøgningsfristen er d. 7 oktober 2022.

Læs mere om muligheden