Reviderede ABC-kriterier sendes i høring

Kriterierne for varig ansættelse af videnskabeligt personale på Nat, også kaldet ”ABC-kriterierne”, er blevet revideret. Det sker på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, som repræsenterer relevante udvalg og råd på Nat.

Ida Marie Jensen, AU Foto.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Akademisk Råd, FSU, Diversitets- og ligestillingsudvalg, administration (HR), AUs Junior Researcher Association og fakultetsledelsen har i løbet af foråret arbejdet med anbefalinger til en ny version af ABC-kriterierne (kriterierne for varig ansættelse af videnskabeligt personale på Faculty of Natural Sciences).

Der kom mange input og forslag fra arbejdsgruppen, som Fakultetsledelsen med stor interesse har gennemgået og drøftet.

Fakultetsledelsen har siden udarbejdet en ny version af kriterierne, som nu sendes i høring.


En god proces
ABC-kriterierne har været brugt på ST, og senere Nat, siden 2013. Den reviderede version af kriterierne har til formål at:

- supplere med kriterier, der afspejler den nye stillingsstrukturs fokus på meritering af undervisning,

-  revidere kravet om udenlandsophold, og

- fokusere på stillingskategorierne med relevans for Nat - og i det hele taget reducere dokumentets kompleksitet.


Dekan Kristian Pedersen er taknemmelig for de mange gode drøftelser og input, der er kommet i løbet af processen, og glæder sig over nu at kunne sende den nye version af kriterierne i høring.

”Jeg vil gerne bruge lejligheden til at takke arbejdsgruppens medlemmer fra Akademisk Råd, FSU, Diversitets- og ligestillingsudvalg, administration (HR), AUs Junior Researcher Association og fakultetsledelsen for deres gode arbejde og indstilling til fakultetsledelsen. Det har været en god proces, og arbejdsgruppen er kommet med yderst relevante og gode input, som vi nu har kunnet tage med videre”, siger han.

Læs den reviderede udgave af ABC-kriterierne her

Fristen for at sende høringssvar er mandag d. 12. september 2022. Høringssvar skal sendes til dean.nat@au.dk