Nyt ph.d.-skole-seminar var en succes

For første gang nogensinde afholdt ph.d.-skolen seminar for ph.d.-studerende og vejledere d. 6.-7. oktober. Temaet var trivsel under ph.d.-uddannelsen, og de to dage bød på gode oplevelser for både deltagere og ph.d.-skoleleder prodekan David Lundbek Egholm.

Foto: Rikke J. Ljungmann
Foto: Rikke J. Ljungmann

Fuglsøcenteret summede af aktivitet og engagement, da omkring 50 ph.d.-studerende og -vejledere d. 6. og 7. oktober deltog i ph.d.-skolen på Natural Sciences’ første seminar.

Formålet med de to dage var at samle alle aktører på tværs af fakultetet til en samtale om ph.d.-skolens fremtid og visioner. Programmet indeholdt både oplæg, diskussioner og gruppearbejde, hvor vigtige temaer i ph.d.-uddannelsen blev drøftet.

Bl.a. ​​ph.d.-skolens understøttelse af studiestart, udvikling af selvstændighed, de ph.d.-studerendes trivsel og ph.d.-skolens handlingsplan.

”Det var virkelig godt at have ph.d.-studerende og vejledere fra alle institutterne, som kunne fortælle om, hvordan de prøver at gøre livet som ph.d.-studerende bedre. At kunne tale sammen på tværs af institutter og dele oplevelser. Det var det mest værdifulde for mig,”

siger Henriette Rübsam, ph.d.-studerende ved Institut for Molekylærbiologi og genetik og repræsentant i ph.d.-udvalget, som deltog på seminaret.

”Vi var fem ph.d.-studerende med fra vores institut. Flere af de andre fortalte, at de inden seminaret ikke vidste meget om, hvad ph.d.-skolen er for noget. Efter seminaret har de virkelig set vigtigheden i arbejdet, og to af dem vil tage over for mig i ph.d.-udvalget, når jeg afslutter min ph.d. til næste år.”

Netop at inspirere flere ph.d.-studerende til i højere grad at tage del i ph.d.-skolen har været et af hovedformålene med at afholde seminaret. Desuden er opstillingsmodellen til ph.d.-udvalget blevet ændret, så udvalget nu skal rumme repræsentanter valgt blandt de ph.d.-studerende på alle 8 fakulteter.

”Det var nogle rigtig gode dage, som jeg fik meget ud af. Særligt var jeg glad for at mærke, hvor engagerede vores ph.d.-studerende er. De kom med stor indsigt og meget relevante forslag til, hvordan ph.d.-skolen kan blive endnu bedre,” fortæller David Lundbek Egholm, prodekan for forskning og leder af ph.d.-skolen.

De gode pointer fra seminaret bæres videre i ph.d-udvalget og programudvalget for ph.d.-skolen, hvor man vil fortsætte arbejdet med dem.

Ph.d.-skolen gentager succesen og planlægger at invitere ph.d.-studerende og -vejledere til seminar hvert andet år.